فصل پنجم فعالیت ص48

در نگاه اول  این سگها را کملآ متفاوت می بینید

1-تفاوت آنها در چه چیزهایی است ؟رنگ، بو، اندازه بدن وموها

2-چه شباهت هایی میان انها وجود دارد؟همه آنها حس بویایی قوی، تعداد کروموزوم ها ی درون سلول برابراست

فعالیت ص49

همکلاسان را از لحاظ رنگ چشم و رنگ مو و طول و وزن مقایسه کنید واطلاعات حاصل درباره قد و وزن را روی دو نمودار جداگانه نشان دهید.

فعالیت ص50

نوع گروه خونی هر فرد را می توان با گرفتن دو قطره از خون او واضافه کردن سرم ضد  وضد  به آنها به روش زیر تعیین کرد.

    نوک انگشت خود را با الکل ضد عفونی کنید.-1

2-سوزنی را در روی شعله نگهدارید تا قرمز و سپس سرد شود. از این سوزن برای سوراخ کردن پوست استفاده کنید.

3-دو قطره خون از دست خود بگیرید.

این دو قطره خون را به صورت جداگانه روی یک ظرف یک لام تمیز بچکانید وقبل از آنکه لخته یا خشک شود دو قطره سرم ضد   B و Aروی هر کدام بچکانید وبا دو چوب کبریت تمیز آنها را مخلوط کنید. دو سه دقیقه آنها را تکان ندهید. سپس با ذره بین به آنها نگاه کنید. با استفاده از جدول زیر گروه خونی خود را مشخص کنید:

 

گروه خونی

شرح

A

 

B

 

AB

 

O

لخته شد                                                A    اگر خون فقط با سرم ضد

 

                                                 لخته شد  B اگر خون با سرم ضد        

 

                                          اگر خون با هر دو سرم لخته شد             

 

                                           اگر خون با هیچ کدام از سرم ها لخته نشد   

توجه: این  روش تقریبی است وبرای منظورهای پزشکی قابل اعتماد نیست.

_نسبت هر کدام از گروهای خونی در بین همکلاسان چقدر است؟

 

 

فعالیت ص51

_نوک انگشت خود را با الکل تمیز کنید.

_انگشت را روی جوهر استامپ پهلو به پهلو بغلتانید. در این صورت جوهر فقط روی برامدگی های انگشت مالیده می شود.

_انگشت را روی کاغذ سفیدی با دقت قرار دهید وباز هم بغلتانید. مراقب باشید که زیادی روی کاغذ فشار نیاورید.

1-اثر انگشت شما به کدام یک از تصویرهای زیر شبیه است؟ به هیچکدام

2-آیا اثرپنج انگشت دست شما با همدیگر فرق دارد؟ بلی

فعالیت ص56

  ۳-   شکل زیر طرز همانند سازی مولکولDNA

نشان می دهد . آن را تفسیر کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1- از کجا می توان گفت که دو رشته حاصل کاملا" شبیه یکدیگرند؟ دو رشته از یکدیگر جدا میشوند سپس هررشته به عنوان الگو برای ساختن رشته جدید قرار می گیرد. بدین ترتیب که ابتدا نوکلئوتیدهای مکمل روبروی همدیگر قرار میگیرند سپس به یکدیگر متصل میشوند.

DNA-2مواد لازم برای همانند سازی خود را از کجا فراهم می آورد؟ با خوردن غذا این مواد هضم شده در دستگاه گوارش وسپس وارد سلول میشوند.

فعالیت ص58

انسان امروزه در مقایسه با آدمیان قرنها قبل  از رشد وسلامت بهتری برخوردار است. آیا این تغییر حاصل عوض شدن محیط است یا هردو؟محیط

پرسش و تحقیق ص60

۱- کشف ساختار مولکولیDNAتاریخچه ای طولانی وجالب دارد. در این باره تحقیق کنید و گزارشی از آن به کلاس ارایه دهید 

 ۲-چرا لازم است مولکول DNAهر شخص پس از همانندسازی ثابت بماند؟ تا خصوصیات وصفات جاندار تغییر نکند.DNA  موجود در بدن شما اختصاصی است یعنی مثلا"مولکولی کاملا"مشابه  DNA در بدن شمادربدن هیچ کس دیگر وجود ندارد به جز دوقلوهای یکسان شبیه به یکدیگر است؟ چرا؟ زیرا دوقلوهای یکسان از یک سلول تخم هستند

 

4-فهرستی از صفاتی که فکر می کنید از پدرو مادرتان به ارث برده اید و فهرست دیگری نیز از صفاتی که تصور می کنید تحت اثر محیط به وجود آمده اند تهیه کنید.کدام عامل محیطی بیشتر بر شما اثر گذاشته اند؟ جواب بر عهده دانش آموز

 5-به شکل زیر نگاه کنید وبه پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف.این سلول چند کروموزوم دارد؟10عدد

ب.این سلول چند جفت کروموزوم دارد؟ 5جفت

ج.اگر این سلول میتوز انجام دهد سلول های دختر چند کروموزوم خواهد داشت؟10عدد

د. اگر این سلول میوز انجام دهد چند سلول دختر تولید می کند؟4 سلول. هر کدام از سلول های دختر چند کروموزوم خواهند داشت؟

5عدد

 DNA-6عمدتا"در هسته سلول قرار دارد. اما ساخته شدن آنزیم ها و  پرو تئین ها در سیتوپلاسم انجام می شود.

الف.کدام بخش های سیتوپلاسم پرو تئین می سازند؟ ریبوزوم ها 

 ب. با توجه به این که DNA دستور ساخته شدن پروتئین ها را صادر می کند تحقیق کنید چگونه پیام های DNA به سیتوپلاسم می رسد؟توسط مولکولی واسطه به نام RNA که هسته را ترک کرده و به سیتوپلاسم می آید وبه ریبوزوم  می رود.  

+ نوشته شده در شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:7 توسط مرتضی نوری زاده |

فصل یک (نگرش علمی و علوم زیستی)

1- چه زمانی به تفکر علمی نزدیک می شویم؟ (ص 1)

2- روش علمی چیست؟ (ص2)

3- مراحل مختلف یک روش علمی را نام ببرید. (ص2)

4- آیا محققان معمولاً کار خود را از صفر شروع می کنند؟ چرا؟ (3)

5- فرضیه را تعریف کنید. (ص 3)

6- به چه دلیل محققان آزمایشهای خود را تکرار می کنند؟ در کدام مرحله؟ (ص3)

مرحله 2و3و4و5و6و آزمایش ردی توضیح دهید

7- خلق الساعه یعنی چه؟ (ص3)

8- کدام دانشمندان به نظریه خلق الساعه معتقد بودند؟ (ص3)

9- دانشمندان پس از ون هلمونت چند درس مهم از او گرفتند؟ نام ببرید. (ص4)

10- یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت را که باعث شد او بیش از پیش به نظریه خلق الساعه اعتقاد پیدا کند چه بود/ (ص4)

11- اهمیت کنترل در آزمایشها چیست؟ (ص4)

12- آزمایش کنترل شده چه نوع آزمایشی می باشد؟ (ص4)

13- کدام دانشمند نظریه حق الساعه را باطل کرد؟ (ص4)

14- فرضیه آقای فرانچسکو ردی چه بود؟ (ص5)

15- آزمایشهای کنترلی آقای فرانچسکو ردی را نام ببرید؟ (ص 5)

16- مرحلۀ هفتم روش علمی در آزمایشهای آقای ردی چه بود؟ (ص5)

17- علوم زیستی چگونه علمی است؟ (ص6)

18- دانش مربوط به علوم زیستی چگونه بوجود می آید؟ (ص6)

19- دانش علوم زیستی یعنی چه؟ (ص6)

20- شاخه های علوم زیستی را در چند گروه می توان جای داد نام ببرید؟ (ص7)

21- علوم زیستی پایه ای چیست؟ مثالی بزنید. (ص7)

22- منظور از علوم زیستی کاربردی چیست؟ مثالی بزنید. (ص7)

23- چرا محققان انتظار ندارند پاسخ های همۀ پرسشهای خود را با روش علمی بدست آورند؟ (ص7)

24- چه علومی بیشترین کاربرد را در علوم زیستی دارند؟ نام ببرید. (ص7)

فصل دوم (ساختار سلولی)

1- موجودات زنده از چند لحاظ گوناگونند؟ نام ببرید. (ص9)

2- وقتی می گوئیم موجودات زنده ساختار سازمان یافته دارند یعنی چه؟ (ص9)

3- واحد تشکیل دهندۀ بدن موجودات زنده چیست؟ (ص9)

4- نظریه سلولی براساس نظریه ماتیاس شلایدن چه بود؟

5- نظریه سلولی براساس نظر ماتیاس شلایدن و تئودور شوان اعلام شد چه بود؟ (ص9)

6- نظریه سلولی براساس شکل امروزی (اصول نظریه سلولی براساس نظریه رودولف فیرخو) چیست؟ (ص9)

7- هر سلول از چند بخش اساسی ساخته شده است؟ نام ببرید. (ص11)

8- منظور از غشاء چیست؟ (ص11)

9- سیتوپلاسم چیست؟ (ص11)

10- اجزای درون سیتوپلاسم چه نامیده می شوند؟ (ص11)

11- اندامک چیست؟ (ص11)

12- نقش اصلی و اساسی بعهده کدام بخش سلول می باشد؟ (ص11)

13- به چه دلیل می گویند غشاء سلول خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟ (ص11)

14- غشاء پلاسمایی به چه مواردی اجازه ورود به داخل سلول و یا خارج شدن از آن را می دهند؟ (ص11)

15- دیواره سلولی را تعریف کنید.

16- سلولهای چه موجوداتی دارای دیواره سلولی هستند؟ (ص11)

17- چرا بسیاری از بخش های گیاهان محکم تر از بخش های درون بدن جانوران می باشند؟ (ص11)

18- چه تفاوتی بین دیواره سلولی و غشاء سلولی وجود دارد؟ (ص11)

19- کار (نقش) دیواره سلولی در سلولها چیست؟ (ص12)

20- ترکیب اصلی سیتوپلاسم از چه موادی می باشد؟ (ص12)

21- منظور از اسکلت سلولی چیست؟(ص12)

22- کار اسکلت سلولی در سلولها چیست؟ (ص12)

23- مهمترین اجزای سیتوپلاسمی (اندامکهای سیتوپلاسمی) را نام ببرید؟ (ص12)

24- ریبوزوم چیست؟ و نقش ریبوزوم در سلولها چه می باشد؟ (ص12)

25- شبکه آندوپلاسمی چیست و کار این شبکه در سلولها چه می باشد؟ (ص12)

26- میتوکندری را تعریف کرده و نقش میتوکندری در سلولها چه می باشد؟ (ص12)

27- واکوئل چیست و نقش واکوئل در سلولها چه می باشد؟ (ص12)

28- دستگاه گلژی چیست و کار آن چه می باشد؟ (ص 13)

29- لیزوزوم چیست و کار آن در سلولها چه می باشد؟ (ص13)

30- کلروپلاست چیست و کار آن در سلولها چه می باشد؟ (ص13)

31- بزرگترین اندامک درون سلول چیست و چگونه از سیتوپلاسم جدا می شود؟ (ص13)

32- کروماتین چیست؟ (ص13)

33- ماده اصلی کروماتین چیست؟ (ص13)

34- در ساختار کروماتین چه موادی وجود دارد؟ (ص13)

35- ریبوزومها در کجا ساخته می شوند؟ (ص13)

36- در داخل هسته چه چیزهایی وجود دارد؟ (ص13)

37- کروماتین چگونه به کروموزوم تبدیل می شود؟ (ص13)

38- شکل یک کروموزوم را رصسم و قسمتهای مختلف آن را نامگذاری کنید. (ص14)

39- چه تفاوتی بین کروموزوم های مرد و زن وجود دارد؟

40- منظور از کروماتید چیست؟ (ص15)

41- منظور از سانترومر چیست؟ (ص15)

42- DNA مخفف چه ملکلولی است؟

43- نقش DNA چیست؟

44- کار سلولهای ماهیچه ای را بنویسید. (ص15)

45- کار سلولهای عصبی را بنویسید. (ص15)

46- کار سلولهای پوشاننده روده چیست؟ (ص15)

47- بافت را تعریف کرده و چند بافت را نام ببرید. (ص15)

48- انواع بافت ها را نام ببرید.

49- اندام را تعریف کرده و چند اندام مثال بزنید. (ص15)

50- اندام استخوان از چه بافتهایی درست شده است نام ببرید. (ص15)

51- منظور از دستگاه چیست؟ مثالی بزنید. (ص16)

52- دستگاه گوارش انسان از چه اندامهایی تشکیل شده است؟ نام ببرید. (ص16)

53- مشخص ترین وقایع در تقسیم میتوز چیست؟ (ص16)

54- میتوز را تعریف کنید. (ص16)

55- سرطان یعنی چه؟ (ص17)

56- منظور از تومور چیست؟ (ص17)

57- تومورها چند نوعند؟ نام ببرید. (ص17)

58- مشخصات تومورهای خوش خیم را بنویسید. (ص17)

59- مشخصات تومورهای بدخیم را بنویسید. (ص17)

60- علت بعضی از سرطانهای امروزی چه عواملی می توانند باشند نام ببرید. (ص18)

فصل سوم (ساختار شیمیایی)

1- کوچکترین واحد سازنده ماده چه نام دارد؟ (ص20)

2- منظور از مولکول چیست؟ (ص20)

3- مواد موجود در بدن موجودات زنده به چند گروه عمده تقسیم می شوند؟ نام ببرید. (ص20)

4- مواد معدنی مهم بدن موجودات زنده را نام ببرید. (ص20)

5- مهمترین مادهی معدنی موجود در طبیعت و بدن موجودات زنده را نام ببرید. (ص20)

6- چند درصد از وزن بدن موجودات زنده را آب تشکیل می دهد؟ (ص20)

7- کدام مواد معدنی دائماً بین موجود زنده و محیط مبادله می شوند؟ (ص20)

8- مواد آلی به چه موادی می گویند و عنصر اصلی در همه مواد آلی چیست؟ (ص20)

9- ترکیب های آلی پیکر موجودات زنده را در چند گروه می توان جای داد؟ نام ببرید. (ص20)

10- در ساختار هیدراتهای کربن چه عناصری بکار رفته است نام ببرید؟ (ص21)

11- هیدراتهای کربن را در چند گروه اصلی جای می دهند؟ نام ببرید. (ص21)

12- کوچکترین هیدراتهای کربن کدام گروه می باشند؟ مثالی بزنید. (ص21)

13- معروفترین هیدراتهای کربن کدام گروه می باشند؟ مثالی بزنید. (ص21)

14- سوخت رایج بسیاری از سلولها کدام هیدرات کربن می باشد؟ (ص21)

15- دی ساکارید چیست؟ یک نمونه مثال بزنید. (ص21)

16- پلی ساکارید چیست؟ یک نمونه مثال بزنید. (ص21)

17- سه نمونه از انواع مهم پلی ساکاریدها را نام ببرید. (ص21)

18- بخش اصلی دیوارۀ سلول از کدام نوع هیدرات کربن می باشد؟ بنویسید. (ص21)

19- پلی ساکارید مخصوص گیاهی و جانوری و قارچها بترتیب چه نام دارند؟ (ص21)

20- گلیکوژن در چه سلولهایی از بدن ما به مقدار فراوان وجود دارد؟ (ص21)

21- تعریف آنزیم چیست؟ جنس آن چیست؟

22- مونوساکارید چیست؟ مثالی بزنید.

23- اهمیت آنزیم ها چیست؟ مثال بزنید.

24- ویژگیهای آنزیم ها را نام ببرید.

25- آنزیم ها اختصاصی عمل می کنند یعنی چه؟

26- علت اختصاصی بودن آنزیم ها چیست؟

27- کدام عنصر در همه پروتئینها وجود ندارد؟

28- عناصر تشکیل دهندۀ لیپیدها را بنویسید. (ص23)

29- دو نمونه لیپید نام برده و یک مورد از ویژگی لیپیدها را بنویسید. (ص23)

30- معروفترین لیپید را نام برده و بنویسید از چه مولکولهایی تشکیل شده اند؟ (ص23)

31- اهمیت لیپیدها را در بدن بنویسید. (ص23)

32- عناصر تشکیل دهندۀ پروتئینها را نام ببرید. (ص23)

33- واحد سازندۀ پروتئینها چیست؟

34- سه مورد از نقش های عمده پروتئینها را در بدن بنویسید. (ص23)

35- نقش هموگلوبین خون در بدن چیست؟ (ص23)

36- نقش آنزیمها در سلولها چیست؟ (ص24)

37- واکنش های سوختن گلوکز در درون سلولها چگونه در دمای پایین صورت می گیرند؟ (ص24)

فصل چهارم (تولید کنندگی)

1- گیاهان انرژی مورد نیاز خود را چگونه تهیه می کنند؟ (ص26)

2- منظور از فتوسنتز چیست؟ (ص26)

3- در فتوسنتز چه موادی مصرف می شوند و مواد حاصل چه نام دارند؟ (ص26)

4- مهمترین هیدرات کربنی که در فتوسنتز ساخته می شود چیست؟ (ص26)

5- هیدراتهای کربن به دنبال واکنش های دیگری که درون سلول ها انجام می گیرد به چه موادی ممکن است تبدیل شوند؟ (ص26)

6- ماده سبز موجود در گیاهان چه نامیده می شود؟ (کلروفیل چیست؟) (ص28)

7- آغاز کننده واکنشهای فتوسنتزی گیاهان چه نام دارد؟ (ص28)

8- سلولهای کدام قسمت گیاه بیشترین کلروپلاست را دارند؟ (اندام اصلی فتوسنتز کننده گیاهان کدام بخش گیاه می باشد؟) (ص29)

9- منظور از اپیدرم (روپوست) چیست؟ (ص29)

10- اجزای رگبرگ را نام ببرید.

11- ویژگیهای برگ را نام ببرید.

12- سلولهای نگهبان روزنه چه تفاوتی با سایر سلولهای روپوست دارند؟

13- کار سلولهای نگهبان روزنه چیست و در کدام روپوست فراوان ترند؟ (ص29)

14- کدام سلولهای روپوست کلروپلاست دارند؟ (ص29)

15- کوتین چیست؟ (ص29)

16- کوتیکول چیست؟ (ص30)

17- وظایف کوتیکول را نام ببرید.

20- آب از چه طریقی به برگها وارد و هیدراتهای کربن از چه طریقی از برگها خارج می شوند؟ (کار آوندهای چوبی و آبکش در برگها چیست؟) (ص29)

21- چرا گلوکز برای انباشته شدن در گیاه مناسب نیست؟ (ص30)

22- گیاهان گلوکزی را که می خواهند ذخیره کنند به چه صورتی در می آورند؟ (ص30)

23- محل ذخیره شدن نشاسته در کدام اندامک سلول می باشد؟ (ص30)

24- فراورده های فتوسنتزی چه موادی می باشند؟ (ص30)

25- چربی موجود در گیاهان از کدام مادۀ آلی حاصل می شود؟ (ص30)

26- گلوکز برای تبدیل شدن به پروتئین به چه عنصری نیاز دارد؟ و این عنصر چگونه تأمین می شود؟ (ص31)

27- آیا گیاهان می توانند از نیتروژن موجود در جو استفاده کنند؟ چرا؟ (ص31)

28- نیتروژن مورد نیاز گیاهان چگونه تأمین می شود؟ (ص31)

29- به چه دلیل در بعضی از خاکها معمولاً گیاهی نمی روید؟ (ص31)

30- اگر بخواهیم از قطعه زمینی سریع تر از حدی که در طبیعت انجام می شود محصول برداشت کنیم چه کاری باید انجام دهیم؟ (ص31)

31- فواید و ضررها (محاسن و معایب) استفاده از کودهای شیمیایی در زمینهای کشاورزی چیست؟ (ص31)

فصل پنجم (تغذیه)

1- اهمیت غذا چیست؟ (ص33)یا

2- اهمیت ماده و انرژی در بدن ما چیست؟ (ص33)

3- گیاهان انرژی خود را چگونه تأمین می کنند؟ (ص33)

4- غذای گیاهان چه موادی می باشد؟ (ص33)

5- آنچه را که می خوریم باید مجموعه ای از کدام مواد باشد؟ (ص33)

6- قند میوه ها و شیرو (چغندرقند و نی شکر) بترتیب چه نام دارند؟ (ص33)

7- ساکارز را از چه چیزی بدست می آورند؟ (ص33)

8- به چه دلیل غذاهای نشاسته دار اگر پخته شوند آسانتر هضم می شوند؟ (ص33)

9- ساکارز را از چه چیزی بدست می آورند؟ (ص33)

10- به چه دلیل غذاهای نشاسته دار اگر پخته شوند آسانتر هضم می شوند؟ (ص34)

11- به چه دلیل جویدن بافت های گیاهی نارس سخت است؟ (چرا در اثر پخته شدن و یا رسیدن میوه ها خوردن آنها آسانتر می شود؟) (ص34)

12- به چه دلیل سلولزی که در غذاهای ما وجود دارد تجزیه و جذب نمی شود؟ (ص34)

13- با توجه به اینکه سلولز در بدن ما تجزیه و جذب نمی شود به چه دلیل وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم است؟ (ص34)

14- خوردن سلولز در جلوگیری از ابتلاء به چه بیماریهایی در انسان اهمیت دارد؟ (ص34)

15- الیاف چیست و در چه غذاهایی به مقدار فراوان وجود دارد؟ (ص34)

16- سه تفاوت بین چربیهای گیاهی و جانوری را بنویسید. (ص34)

17- تجمع چربیها در زیر پوست از چه نظر اهمیت دارد؟ (ص34)

18- کلسترول چیست؟

19- تیغه میانی را تعریف کنید.

20- اگر مقدار کلسترول در بدن افزایش یابد چه عوارضی را بدنبال خواهد داشت؟ (ص34)

21- به چه دلیل خوردن چربیهای مایع بیشتر توصیه شده است؟ (ص34)

22- چه غذاهایی سرشار از پروتئین هستند؟ (ص35)

23- پروتئینهای موجود در شیر و تخم مرغ و گوشت به چه صورتی می باشند؟ (ص35)

24- کمبود پروتئین در کودکان درحال رشد سبب چه بیماریی می شود؟ (ص36)

25- واحد سازنده پروتئینها چیست؟ (ص36)

26- اسیدهای آمینه ای را که بدن ما نمی تواند بسازد چه نام دارند؟ (منظور از اسیدهای آمینهی اساسی چیست؟) (ص37)

27- نیاز انسان به غذا زودتر مشخص می شود یا آب؟ (ص37)

28- ذرت و گوشت هریک دارای کدام ماده آلی می باشند و از چه نظر اهمیت دارند؟ (ص 38)

29- نقش سدیم در بدن چیست؟

30- مصرف نمک کمتر از حد نیاز چه مشکلاتی را برای ما دربر خواهد داشت؟ (ص 39)

31- به چه دلیل کارگران و کسانی که در جاهای گرم فعالیت می کنند باید نمک بیشتری مصرف کنند؟ (ص39)

32- مصرف زیاد نمک چه عوارضی را بدنبال خواهد داشت؟ (ص39)

33- مصرف کلسیم از چه نظر اهمیت دارد؟ (ص39)

34- کمبود کلسیم چه عوارضی را بدنبال دارد (بیماری راشیتیسم در اثر کمبود چه ماده ای بوجود می آید؟ علائم آن چیست؟ (ص39)

35- در کدام اندامهای بدن ما آهن به فراوانی یافت می شود؟ (ص40)

36- منبع آهن چیست؟ نقش آهن در بدن چیست؟

37- عوارض کمبود آهن در بدن چیست؟ (ص40)

38- علائم بیماری کم خونی چیست؟ علت آن چیست؟ (ص40)

39- عناصر کم مصرف یعنی چه؟ یک نمونه مثال بزنید. (ص40)

40- مصرف ید از چه نظر اهمیت دارد؟ (ص40)

41- هورمون تیروکسین توسط کدام غده ساخته می شود؟ (ص40)

42- موقعیت غدۀ تیروئید را در انسان بنویسید. (ص40)

43- اهمیت هورمون تیروکسین چیست؟ (ص40)

44- بیماری گواتر در اثر کمبود کدام ماده معدنی بوجود می آید و چه علائمی دارد؟ (ص40)

45- عوارض کمبود ید در بدن چیست؟ (ص41)

41- بیماری کرتینیسم در اثر کمبود کدام مادۀ معدنی بوجود می آید و چه نوع علائمی دارد؟ (ص41)

42- آزمایش فردریک انگلیسی چه بود؟ و او از آزمایش خود چه نتیجه ای گرفت؟ (ص41)

43- ویتامینها جزء کدام گروه از مواد می باشند؟ (ص 42)

44- ویتامینها به چند گروه تقسیم می شوند؟ از هر گروه یک مثال بزنید.

45- به چه دلیل ویتامینها را با حروف A، B، C و... مشخص می کنند؟ (ص 42)

46- ویتامین A جزء کدام گروه از ویتامینهاست؟ نام دیگر آن چیست؟ و نقش های آن چیست؟ (ص42)

47- منبع ویتامین A چیست؟ (ص42)

48- ترکیب نارنجی رنگ موجود در هویج چه نام دارد و به چه ویتامینی در بدن ما تبدیل می شود؟ (ص42)

49- کمبود ویتامین A در بدن، چه عوارضی را بدنبال دارد؟ (ص42)

50- شب کوری را توضیح دهید. در اثر کمبود چه ماده ای به وجود می آید؟

51- کمبود شدید ویتامین A چه بیماری را سبب می شود؟ و اگر کمبود ویتامین A ادامه پیدا کند نتیجه چه خواهد بود؟ (ص43)

52- نقش ویتامینهای گروه B در بدن چیست؟ (ص43)

53- اولین ویتامین شناخته شده از گروه B چه نام دارد؟ (ص43)

54- ویتامین اسید نیکوتنیک (نیاسین) در چه مواردی یافت می شود؟ (ص43)

55- کمبود اسید نیکوتنیک (نیاسین) موجب چه بیماری می شود؟ و چه علائمی دارد؟ (ص43)

56- گروه فتالمی را تعریف کنید. در اثر کمبود چه ماده ای به وجود می آید؟

57- ویتامین B1 (تیامین) در چه مواردی وجود دارد و کمبود آن موجب چه بیماری می شود و علائم آن چیست؟ (ص43)

58- ویتامین B2 (ریبوفلاوین) در چه موادی وجود دارد و کمبود آن چه بیماریهایی را موجب می شود؟ (ص44)

59- علائم بیماری اسکوروی چیست؟ در اثر کمبود کدام ماده معدنی به وجود می آید؟ (ص44)

60- بیماری اسکوروی چگونه ایجاد می شود؟ (ص44)

61- اهمیت مصرف ویتامین C را در بدن بنویسید؟ (ص44)

62- ویتامین C در چه موادی یافت می شود؟ (ص44)

63- اهمیت مصرف ویتامین D چیست؟ و در اثر کمبود آن چه بیماری بوجود می آید؟ (ص45)

64- ویتامین D در چه موادی یافت می شود؟ (ص45)

65- به چه دلیل کسانی که در مناطق آفتابی زندگی می کنند نیازی به خوردن ویتامین D ندارند؟ (ص 45)

66- با توجه به اهمیت ویتامینها، آیا می توان بیش از حد ویتامین مصرف کرد؟ چرا؟ (ص45)

67- مصرف بیش از حد ویتامین D چه عوارضی دارد؟ (ص46)

68- چند نمونه از افزودنیهای غذایی را که توسط کارخانجات استفاده می شوند نام ببرید. (ص46)

69- چگونه محافظت کننده های غذایی نیمه عمر مواد غذایی را افزایش می دهند؟ (ص46)

70- امولسیون کننده ها یا پایدار کننده ها چگونه باعث پایداری غذاها می شوند؟ (ص46)

71- به چه دلیل میوه هایی مانند سیب و موز پس از بریده شدن تغییر رنگ می دهند؟ (ص46)

72- چند نمونه از افزودنیهای غذایی که مصرف آنها مشکلاتی را در پی دارد نام ببرید. (ص46)

73- گلوتامات مونوسدیم را از چه گیاهانی استخراج می نمایند؟ (ص46)

74- از کدام مواد افزودنی غذایی بعنوان چاشنی فراورده های گوشتی استفاده می شود؟ و عوارض آن بر افرادی که حساسیت دارند چیست؟ (ص46 و47)

75- یک نمونه از افزودنیهای غذایی شیرین کننده که امروز استفاده از آنها ممنوع است نام برده و عوارض استفاده از آن را بنویسید. (ص47)

76- منابع نیاسین را نام ببرید.

77- گیاهخواری را تعریف کنید.

78- گیاهخواران باید کدام مواد را مصرف کنند؟

فصل ششم (تولید مثل و وراثت)

1- دانشمندان از شباهت ها و تفاوتهای موجودات زنده چه استفاده هایی می برند؟ (ص50)

2- به چه دلیل وقتی خون فردی را به فرد دیگر تزریق می کردند در بعضی موارد فرد گیرندۀ خون می مرد؟ (ص50)

3- خون افراد مختلف انسان را بر چه اساسی و به چند دسته تقسیم می کنند؟ (ص50)

4- چرا در ادارۀ پلیس از انگشت نگاری بعنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود؟ (ص52)

5- ارتباط میان یک نسل و نسل بعدی چگونه برقرار می شود؟ (ص53)

 

 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 0:2 توسط مرتضی نوری زاده |

فعاليت هاي فصل چهارم:

فعاليت صفحه 36

1 – غذاهاي جانوري

2 – با وجود اينكه مقدار پروتئين زيادي در لوبيا وجود دارد ولي همه اسيدهاي آمينه اساسي در لوبيا وجود ندارد

3 – بايد غذاهاي گياهي را بصورت تركيبي مورد استفاده قرار داد

4 – درصد پروتئين موجود در گوشت گياهي بيشتر از گوشت جانوري است ولي ميزان اسيدهاي آمينه اساسي موجود در گوشت گياهي كمتر از گوشت جانوري است

فعاليت صفحه 37

الف: بهبود مسائل تغذيه اي با توجه به وضعيت اقتصادي و فرهنگي جامعه، توجه به مسائل تغذيه اي بويژه در سنين رشد، توجه به عادات و فرهنگ تغذيه در نقاط مختلف كشور و غيره

ب: 1 – خير، فرهنگ و آداب تغذيه اي در كشورهاي مختلف متفاوت است همچنين وضع اقتصادي و ميزان دسترسي افراد به غذا ها در جوامع مختلف يكسان نيست

2 – بلي، ممكن است خانواده اي از نظر اقتصادي وضع خوبي داشته باشد ولي به خاطر بي اطلاعي از ارزش غذايي غذاهاي مختلف، غذاهايي را كه داراي ارزش غذايي پايين است مصرف كرده و دچار سوء تغذيه شود.

3 – هر دو، در اولين فرصت و در كوتاه مدت بايد ميزان پزشك ها را افزايش داد تا نسبت به درمان افرادي كه دچار سو تغذيه شده اند بپردازند و در مرحله بعدي و در دراز مدت بايد اطلاعات مردم را بالا برد تا با مصرف صحيح مواد  دچار سو تغذيه نشوند

فعاليت صفحه 38

1 –  الف:  شير               ب: قند و شكر               ج: ميوه ها و سبزيجات             د: شير

2 –  الف: هضم نشاسته را آسان میکند. زيرا گرما سبب مي شود پوشش دانه هاي نشاسته پاره شود

       ب: سفت مي شود زيرا گرما سبب مي شود پروتئين ها شكل خود را از دست داده و منعقد شوند

       ج: نرم مي شود زيرا در اثر گرما لايه مياني نرم شده و سلولها از هم جدا مي شوند

       د:گوشت نرم مي شود زيرا گرما باعث مي شود رشته هاي گوشت از هم جدا شوند

3 – الف: زيرا وجود پروتئين براي رشد و ترميم بدن لازم است     

       ب: زيرا تخم مرغ داراي پاسد های آمینه  بيشتري نسبت به نان است

4 –  الف: ماهي دودي    ب: ذرت    ج: كلم    د: غذاهايي كه چربي كمي دارند      هـ: لوبياي سفيد، سويا

5 –  نان كامل: سلولز  شكر: انرژي  كره: عايق بودن  تخم مرغ: پروتئين لوبياي سويا: گوشت مصنوعي

6 – ممكن است غذايي داراي پروتئين زيادي باشد ولي ميزان اسيدهاي آمينه اساسي موجود در آن كم باشد و يا برعكس ممكن است غذايي مقدار پروتئين كمتري داشته باشد ولي مقدار اسيدهاي آمينه اساسي موجود در آن زياد باشد

جواب سوال متن صفحه 45         ويتامين C موجود در غذاها از بين رفته بود

پرسش و تحقيق صفحه 47                               

1 –      آهن: كم خوني (آنمي)       ويتامين A: شب كوري و گزروفتالمي       كلسيم: راشيتيسم      

          ويتامين D: راشيتيسم        يد: گواتر

2 – اولا كاروتن موجود در هويج مي تواند در بدن به ويتامين A تبديل شود 

      دوما هويج داراي مقادير زيادي الياف است كه از ابتلاي به يبوست و سرطان رورده بزرگ جلوگيري مي كند

     سوما هويج داراي بعضي از مواد معدني مهم است

3 –

4 – تعدادي موش يا كبوتر يكسان (سالم، هم اندازه، هم نژاد و همجنس و غيره) انتخاب كرده و آنها را به دو دسته تقسيم مي كنيم هر دسته را در قفسهاي جدا گانه باشرايط يكسان (نور يكسان، آب يكسان، دماي يكسان و غيره) نگه مي داريم به جانوران قفس اول برنج پوسته دار و به جانوران دسته دوم برنج بدون پوسته مي دهيم حال اگر بعد از مدتي ديديم جانوراني كه به آنها برنج بدون پوسته داده ايم به بري بري مبتلا شدند ولي جانوراني كه به آنها برنج سبوس دار داده بوديم به اين بيماري مبتلا نشدند مي فهميم كه پوسته برنج داراي موادي است كه از ابتلا به بيماري بري بري جلوگيري مي كند

5 – الف: نمودار مقابل

 

 

 

ب: مقداري از ويتامين C در اثر گرما

 از بين مي رود و مقداري از ويتامين C

نيز از كلم خارج شده وارد آب مي شود

 

 

ج: توصيه مي كنيم: اولا سبزيجات را نيم پز كند و در موقع پختن سبزيجات آنها را زياد حرارت ندهد

                        دوما آب سبزيجات را دور نريزد زير اين آب داراي بسياري از مواد موجود در سبزيجات است

+ نوشته شده در پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ساعت 22:33 توسط مرتضی نوری زاده |

- ا لف) فرضيه را تعريف كنيد 

ب )پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظوري صورت مي گيرد؟

ج ) فرضيه ردي را بنويسيد؟

2- الف )هر يك از اندامكهاي زير چه وظيفه اي بر عهده دارند:

ميتو كندري

غشا’ سلول 

هستك

3- ب ) رشد طولي استخوانها حاصل چه نوع تقسيمي است ؟ از مهمترين ويژگيهاي اين تقسيم دو مورد را بنويسيد؟

ج ) بافت را تعريف كرده و مثالي بزنيد؟

د) توده سلولهاي غير عادي بدن كه پيوسته در حال تقسيم مي باشند را گويند؟

4- سوخت رايج سلولهاي بدن را نام برده و قند ذخيره سلولهاي جانوري را با ذكر محلهاي ذخيره در انسان بنويسيد؟

5- واحد سازنده پروتئينها را نام برده و نقش آنزيمي آن را شرح دهيد؟

6- ا لف ) مواد مصرفي و توليدي در فتوسنتز را بنويسيد؟

 

ب) محل ورود دي اكسيد كربن در برگ را نوشته و از عوامل مو’ثر بر فتوسنتز سه مورد را بنويسيد؟

 7- ا لف) هر كدام از بيماريهاي زير در اثر كمبود كدام ماده ايجاد شده اند

كواشيور كور            آسكوروي            بري بري                        گواتر

ب)چرا سلولز در تا’مين انرژي انسانها نقشي ندارد و به چه دليل در جيره’ غذائي گنجانده ميشود؟

ج) نرمي استخوانها به چه دلايلي مي تواند ايجاد شود وآنمي چرا ايجاد مي شود؟

د) وجود سيكلاماتها به كدام بخش سلول ميتواند آسيب برساند؟

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸ساعت 22:17 توسط مرتضی نوری زاده |

 

سوالات امتحانی دیماه درس علوم زيستي

تفاوت بین روش علمی و غیر علمی را توضیح دهید.

 

 

ردي براي بررسي علت فاسد شدن گوشت چه فرضيه اي را ارائه داد و چگونه اين فرضيه را آزمايش كرد؟

 

 

چرا علوم زیستی کاربردی وابسته به پژوهشهای علوم زیستی پایه ای است؟

 

 

وظيفه هر يك از اندامك هاي ستون (الف) را از ستون (ب) پيدا كرده و شماره آن را در داخل پرانتز بنويسيد. 

الف

ب

   ريبوزوم (    )                  

1- توليد و انتقال مواد

   شبكه أندوپلاسمي (      )         

2- ترشح مواد

   ميتوكندري (      )              

3- ذخيره مواد زايد و أب

   دستگاه گلژي (      )             

4- تجزيه مواد

 

 5- آزاد كردن انرژي

6- پروتئين ساز ي 

                                                                                                                                                     

تقسيم ميتوز چيست؟ و به چه منظوري انجام مي گيرد؟

 

اگر غشای پلاسمایی فاقد توانایی نفوذپذیری انتخابی بود چه اتفاقی برای سلول رخ میداد؟

 

 

چرا به گروهی از تومورهای بوجود آمده از سرطان خوش خیم گویند؟

 

 

واحد سازنده هر يك ملكول هاي زير را بنويسيد:

الف- گليكوژن                                      ب- تري گليسريد                                           ج- أنزيم

الف- دو نقش عمده پروتئينها در بدن چيست؟        

                                                                                                

 ب- افزايش دماي سلول تا حد زياد چه تاثيري بر انجام واكنش هاي شيميايي دارد؟چرا؟

 

 

تفاوت و شباهتهای دو ترکیب سلولز و گلیکوژن را شرح دهید. (برای هر کدام دومورد)

 

 

در مورد ليپيد ها پاسخ دهيد:     الف- ويژگي ليپيد چيست؟

ب- معروف ترين ليپيد كدام است؟                               

 ج- ليپيد ها چه نقشي در سلول دارند؟( دو مورد)

نقش عنصر منیزیم را در رشد گیاهان بنویسید.

 

 

الف- باطراحي آزمايشي اثردمابرشدت فتوسنتزرانشان دهید.

 

 

ب- چراگياهان آكواريم موجب جلوگيري ازمرگ ماهيها مي شوند؟

 

 

شکل مقابل برش عرضی برگ را نشان میدهد.

بخش های خواسته شده را نامگذاری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

الف- سلول نگهبان روزنه چه ویژگی هایی دارند؟

 

ب- ویزگی آنزیمها را مشخص نمایید.

 

چربی های گیاهی و جانوری را با یکدیگر مقایسه کنید.

 

 

نقش هر يك از مواد زير را بنويسيد.                                                                                                                      

  الف- آهن                               ب- سديم                                  ج- کلسیم                                     د- ید

اسیدهای آمینه اساسی (ضروری ) چه تفاوتی با اسیدهای آمینه غیر اساسی (غیرضروری)دارند؟

 

 

جمله زير را تفسيركنيد:.

مقدار پروتئيني كه در هر مادة غذايي وجود دارد با ميزان مناسب بودن پروتئين هاي آن غذا براي رشد و ترميم دو موضوع جداگانه و غير مرتبط هستند .

 

 

موفق باشید

 

 

+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 21:49 توسط مرتضی نوری زاده |

فعالیت صفحه 29

 1-برگها ی بعضی از گیاهان قرمز است آیا چنین گیاهانی فتوسنتز انجام نمی دهند ؟

چنین گیاهانی انرژی خود را از چه راهی به دست می آورند ؟

درچنین گیاهانی رنگدانه سبز وجود دارد ولی چون مقدار رنگدانه قرمز بیشتر است اثر رنگ سبز را پوشانده  است پس این گیاه فتوسنتز انجا م می دهند – از انرژی نورانی خورشیدادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ششم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:16 توسط مرتضی نوری زاده |

 

*فصل پنجم (تولید مثل ووراثت)*

1-   دانشمندان از شباهت ها و تفاوتهای موجودات زنده چه استفاده هایی می برند؟

2-   به چه دلیل وقتی خون فردی را به فرد دیگر تزریق می کردند در بعضی موارد فرد گیرنده ی خون می مرد؟

3-   خون افرد مختلف انسان را بر چه اساسی وبه چند دسته تقسیم می کنند؟

4-   چرا در اداره ی پلیس از انگشت نگاری به عنوان یک روش مطمئن در تشخیص مجرمان استفاده می شود؟

5-   ارتباط میان یک نسل ونسل بعدی چگونه برقرار می شود؟

6-   صفات ارثی چگونه از والدین به فرزندان منتقل می شود؟

7-   منظور از عمل لقاح چیست؟ حاصل عمل لقاح چیست؟

8-   چه تفاوتهایی بین سیتوپلاسم وهسته در سلولهای جنسی(نروماده) وجود دارد؟

9-   اجزای مهم هسته چه نام دارند؟

10-          تقسیم میوز چیست و درچه اندامهایی صورت می گیرند؟به چه منظوری صورت می گیرد؟

11-          کروموزومها از چه چیزی حاصل می شوند؟

12-          کروماتیت از چه مولکولهایی حاصل شده است؟

13-          درساختار هر مولکولDNA  چه واحدهایی وجود دارد؟

14-          هر نوکلئوتید از چه چیزهایی ساخته شده است؟

15-          بازهایی که درساختمان نوکلئوتیدDNA وجو دارند فقط نام ببرید؟

16-          ترتیب قرار گرفتن بازهای آلی نوکلئوتیدها در ساختمان DNA چگونه است؟

17-          پس از کشف مولکول DNA بایستی به دو پرسش اساسی پاسخ داده می شد، آن دو پرسش کدامند؟

18-          کدام مولکول قادر به همانند سازی (ساخت ملکول شبیه خود)است؟

19-          آنچه را که در تقسیم سلول به طور مساوی به دو سلول حاصل منتقل می شود چیست؟

20-          ماده اصلی سازنده کروموزومها چیست؟

21-          بیشتر آنزیمها چه نوع ساختاری دارند؟

22-          وظیفه انتقال صفات ارثی به عهده چه مولکولهایی می باشد؟

23-          خصوصیات ارثی جانداران تحت تأثیر وراثت آنهاست یا محیط آنها؟

24-          هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود محل این غده کجاست؟

25-          هورمون رشد چگونه باعث افزایش طول قد می شود؟

26-          کمبود هورمون رشد،در دوران کودکی ورشد چه اثری بر روی فرد می گذارد؟

27-          استدلال کنید ماده وراثتی در هسته سلولهای جنسی است؟

28-          تفاوت اسپرم و تخمک را بنویسید؟

29-          چرا تخمک سیتوپلاسم زیادی دارد؟

30-          تقسیم میوز را تعریف کنید؟ در چه اندامهایی صورت می گیرد؟ وبه چه منظوری؟

31-          درگروه خونی A ماده روی گلبولهای قرمز و موجود در سرم خون چیست؟

32-          در گروه خونی B ،AB  ماده روی گلبولهای قرمز وموجود در سرم خون چیست؟

33-          درگروه خونی O ماده روی گلبولهای قرمز و موجود در سرم خون چیست؟

34-          اگر خون فردی فقط با سرم ضد A  لخته شد: الف- گروه خونی وی چیست؟ ب- ماده موجود در روی گلبولهای قرمز و سرم خون وی چیست؟

35-          اگر خون فردی فقط با سرم ضد B  لخته شد: الف- گروه خونی وی چیست؟ ب- ماده موجود در روی گلبولهای قرمز و سرم خون وی چیست؟

36-          اگر خون فردی با هر دو نوع سرم لخته شد: الف- گروه خونی وی چیست؟ ب- ماده موجود در روی گلبولهای قرمز و سرم خون وی چیست؟

37-          گر خون فردی با هیچکدام از دو نوع سرم لخته نشد: الف- گروه خونی وی چیست؟ ب- ماده موجود درروی گلبولهای قرمز خون وی چیست؟

38-          ماده ضد A چه تأثیری روی گلبولهای خونی دارد؟

39-          ماده ضد B چه تأثیری روی گلبولهای خونی دارد؟

40-          مولکولهای DNA را تعریف کنید؟

41-          مواد لازم برای همانند سازی DNA از کجا تأمین می شود؟

42-          چرا پس از همانند سازی دو ملکول DNA حاصل کاملا یکسانند؟

43-          طرز همانند سازی DNA را توضیح دهید؟

44-          چرا DNA همانند سازی می کند؟

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت   ضربدر مشخص كنيد .                        

1 – شخص داراي گروه خوني  B از كدام گروه  هاي زير نمي توا ند خون  بگيرد ؟

     الف ) O  (   )       ب ) B  (    )       ج  )AB  (    )     د )  هرسه (    )     

2 -  شخص داراي گروه خوني    O به كدام گروه  هاي زير مي توا ند خون دهد ؟                                          

     الف ) A  (   )       ب ) B (    )        ج ) AB  (    )       د )  هرسه (    )    

3 - شخص داراي گروه خوني    AB به كدام گروه  هاي زير مي توا ند خون دهد ؟                                    

     الف ) A  (   )     ب ) B (    )         ج  ) AB  (    )     د )  هرسه (     )    

  بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد .

4- گروه خوني             هيچ نوع ماده اي بر روي گلبول هاي قرمز خود ندارد  .

5- گروه خوني            هيچ نوع ماده اي در سرم  خود ندارد  .

6 –   بيشنر حجم سلول جنسي نر                         مي باشد .

7-  در  تقسيم                       تعداد كرو موزو م ها نصف مي شود .

8-  در  تقسيم میوز تعداد كرو موزو م ها              مي شود .

بخش سوم: درسوالات زيرگزينه غلط را با علامت (غ) و صحيح رابا علامت (ص ) مشخص كنيد.

9 -  در سلولي با 16 عدد كرو موزوم در اثر تقسيم ميوز2 سلول 8 كروموزومي  به وجود مي آ يد.(    )

10– DNA ميتواند مانند ساير مولكول هاي زيستي همانند سازي كند . (     )                            

11 –در سلول جنسي ماده بيشتر حجم سلول سيتو پلاسم مي باشد . (    )  

12- در سلول جنسي نر بيشتر حجم سلول سيتو پلاسم مي باشد . (    )                      

13 -  در سلولي با 12عدد كرو موزوم در اثر تقسيم ميوز4 سلول 12 كرو موزومي  به وجود مي آ يد.(   )

بخش چهارم : سو الات تشريحي

 14 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟                                             

            همانند سازي  – ژن -  تقسیم میوز

15 - نوكلئوتيد را تعريف كرده و اجزاي سازنده آن را بنويسيد ؟

16 -  دو تفاوت سلول جنسي نر و ماده را بنويسيد  ؟

17 - اگر سلولي داراي 20 عدد كروموزوم باشد .

     الف )  در اثر تقسيم ميوز چند سلول بوجود آمده وهر سلول چند كروموزوم دارد ؟

     ب )   در اثر تقسيم ميتوز چند سلول بوجود آمده وهر سلول چند كروموزوم دارد ؟

   18 - علت استفاده پليس از اثر انگشت را بنويسيد ؟

   19 - اگر سلولي داراي 30 عدد كروموزوم باشد .

       الف )  در اثر تقسيم ميوز چند سلول بوجود آمده وهر سلول چند كروموزوم دارد ؟

        ب )   در اثر تقسيم ميتوز چند سلول بوجود آمده وهر سلول چند كروموزوم دارد ؟

  20 - ساختار نو کلئوتید را بنويسيد ؟

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۸ساعت 0:19 توسط مرتضی نوری زاده |

 

فعاليت صفحه 22

 الف)يك گرم نشاسته را در لوله ازمايش بريزيد و 10 ميلي گرم اب به ان اضافه كنيد

ب)ان را روي چراغ الكلي يا گاز با احتياط گرم كنيد

ج)بگذاريد ماده گرم شده كمي سرد شود

د)يك قطره محلول يد دار (مانند لوگول)به ان اضافه كنيد

 1-چه تعغيري در رنگ نشاسته در آب مشاهده مي كنيد از اين تعغير چه نتيجه اي مي گيريد؟

با افزودن لوگول به نشاسته رنگ آبي ايجاد مي شود اين آزمايش نشان مي دهد كه معرف  نشاسته لوگول يا يد مي باشد

 2-چگونه مي توانيد به وجود نشاسته در سيب زميني پي برد؟

با افزودن معرف نشاسته لوگول که اگر آبي شود معرف وجود نشاسته است

 3- آيا در سيب درختي  نيز نشاسته وجود دارد؟

بله وجود دارد ولي از سيب زميني معمولي نشاسته كمتري دارد

 فعاليت صفحه 24

۱- بيشترين سرعت در دماي 40تا45 درجه است و كمترين سرعت واكنش در دماهاي حدود زير 10 درجه  وبالاي 50درجه

 2-چرا سرعت واكنش در دماي بالاتر از 45 درجه كاهش مي يابد؟

 چون اين واكنش با كمك آنزيم انجام مي گيرد و آنزيم ها در دماي بالاتر از 45 درجه فعاليت خود را از دست مي دهند

 2)دمای بدن انسان درحالت ممکن است به بیش از 40درجه برسد چرااین برای بدن مضر است ؟

 زیرا در این دما عمل وساختمان پروتئین دچار اختلال می شود

 پرسش وتحقیق صفحه ی 25

 1-جدول زیر را کامل کنید .

 

ردیف

مواد درشت

واحد های سازنده

1

سلولز

گلوکز

2

گلیکوژن

گلوکز

3

پروتئین

اسید آمینه

تری گلسیرید

اسید چرب وگلیسیرین

 3-با توجه به شکل به سوال 2توضیح دهید چرا آنزیم ها عمل اختصاص دارند ؟

 چون روی آنزیم ها جایگاه های فعال وجود دارد که این جایگاه ها برای یک یا چند ماده مشابه اختصاصی است وهر ماد ه ای نمی تواند در آن محل قرار بگیرد .بنابراین هرآنزیم عمل اختصاصی دارد و ماده واکنش دهنده باید در جایگاه فعال قرار گیرد.

 4-پژوهشگران شیمی وزیست شناسی آب را ماده  ای استثنایی می دانند در باره خواص آب تحقیق کنید ودر کلاس گزارش دهید ؟

آب دارای خواص متعددی است از جمله این که حلال بسیار خوبی است .کشش سطحی بالایی دارد .گرمای ویژه بالایی دارد وهمچنین گرمای نهان تبخیرش نیز بالا ست

 5-بعضی از دانشمندان عقیده دارند که حیات مجموعه فرآیند های است که درون آب صورت می گیرد دراین مورد بحث کنید ؟

علت این امر این است که همه واکنشها ی شیمیایی درون سلول ها .درمحیط داخل آب صورت میگیرد

 6-چرا ساکاروزو نشاسته را در یک گروه از ترکیب های شیمیایی قرار داده اند؟

چون ترکیب عنصری هر دو تقریبا به هم شبیه است و هر دو از مونو ساکارید به وجود امده اند

 7-چراپروتئین ها را ترکیبهای مهمی به حساب می آورند ؟

زیرا نقش های متعددی در ساختار سلول بر عهده دارند و همچنین واکنشهای شیمیایی درون سلول توسط آنزیم ها انجام می شود که پروتئینی هستند

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:39 توسط مرتضی نوری زاده |

 

بخش سوم : در سوالات زير گزينه غلط را با علامت ( غ )  و صحيح را با علامت (  ص )  مشخص كنيد .

1 – پاسخ همه پرسش هاي آدمي را نمي توان با استفاده از روش علمي به دست آورد .  (    )

2 - پاسخ همه پرسش هاي آدمي را مي توان با استفاده از روش علمي به دست آورد .  (     )

3 – علوم زيستي كاربردي به انسان براي زندگي بهتر كمك مي كند.  (    )      

4 - علوم زيستي پايه اي به انسان براي زندگي بهتر كمك مي كند. (    )

5 - فرانچسكو ردي نظريه خلق الساعه را باطل كرد  . (   )  

 6 - آزمايشات ردي نظريه خلق الساعه را تاييد كرد. (    )

7 – دیواره سلولی در تمام سلول ها وجود ندارد .    (    ) 

8 – دیواره سلولی مانند غشاء دارای نفوذ پذیری انتخابی است .    (    )                

9 -  ديواره سلولي بر خلاف غشاي سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي دارد .  (   )              

10 – ريبوزوم ها بيشتر بر روي شبكه آندو پلاسمي قرار دارند .   (     )   

11 – ديواره سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي ندارد . (   )

12 – ساکارز نوعی پلی ساکارید است. (     )          

 13– يكي از وظايف آنزيم ها توليد انرژي است .  (     )            

14 – يكي از وظايف چربي ها توليد انرژي است .   (      )  

15 – براي شناسايي نشاسته از  لو گو ل استفاده مي شود . (     )

16 – نشاسته به راحتی در آب حل می شود. (     )        

 17- گلوکزبه راحتي در آب حل می شود .   (    )                          

18- گیاهان نیتروژن  مورد نیاز خود را از هوا به دست می آورتد . (    )

19 - سلول هاي نگهبان روزنه معمولا در روزنه پاييني فراونند.(    )    

20 - سلول هاي نگهبان روزنه  كلرو پلا ست ندارند.(      )  

 21 - سلول هاي نگهبان روزنه  كلرو پلا ست دارند.(    )

22 - سلو لز در سلول هاي گياهي و جانوري ديده مي شود . (     )  

23– لايه مياني در گياهان بيشر از  سلو لز تشكيل شده است. (    )

24 – تعداد اسيد هاي آمينه اساسي در گندم بيشتر از گوشت است .  (    )

25 – غذا هاي در يايي از بهترين منابع يد می با شند .  (     )

26 – سیکلا مات ها باعث آسیب رساندن به کروموزوم ها می شو ند . (     )

27 – گلو تامات مو نو سدیم باعث سردرد و تهوع می شود . (    )              

28 – ريبوفلاوين جزء ويتامين هاي محلول در آب است. (    )  

 29 – تعداد اسيد هاي آمينه اساسي در لو بيا بيشتر از شير است .  (    )          

30 – نياسين جزء ويتامين هاي محلول در آب است. (     )                   

31 -  يكي از وظايف كلسيم شركت در انقباض ماهيچه ها است  . (    )    

32– در روغن سويا ميزان كلسترو ل زياد است . (   )    

 33– در رو غن هاي گيا هي میزان  كلسترول کم مي باشد . (     ) 

34-  يكي از وظايف  سديم كمك به انعقاد  خون است . (     )  

35-  يكي از وظايف  کلسیم كمك به انعقاد  خون است . (   )

36 –  دیوارۀ سلولی در تمام سلول ها دیده می شود . (     )

 37– دیوارل سلولی در تمام سلول ها دیده نمی شود . (    )

38 –در تقسم میتوز تعداد کروموزوم ها نصف می شود .   (     )  

39- در تقسم میتوز تعداد کروموزوم ها ثابت می ماند.   (      )       

         

 بخش سوم: سوالات صحیح و غلط

 

ص

31

ص

21

ص

11

ص

1

غ

32

غ

22

غ

12

غ

2

ص

33

غ

23

غ

13

ص

3

غ

34

غ

24

ص

14

غ

4

ص

35

ص

25

ص

15

ص

5

غ

36

ص

26

غ

16

غ

6

ص

37

ص

27

ص

17

ص

7

غ

38

ص

28

غ

18

غ

8

ص

39

غ

29

ص

19

غ

9

 

 

ص

30

غ

20

ص

10

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:37 توسط مرتضی نوری زاده |

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت   ضربدر مشخص كنيد .                        

1 – شخص داراي گروه خوني  B از كدام گروه  هاي زير نمي توا ند خون  بگيرد ؟

     الف ) O  (   )       ب ) B  (    )       ج  )AB  (    )     د )  هرسه (    )     

2 -  شخص داراي گروه خوني    O به كدام گروه  هاي زير مي توا ند خون دهد ؟                                          

     الف ) A  (   )       ب ) B (    )        ج ) AB  (    )       د )  هرسه (    )    

3 - شخص داراي گروه خوني    AB به كدام گروه  هاي زير مي توا ند خون دهد ؟                                    

     الف ) A  (   )     ب ) B (    )         ج  ) AB  (    )     د )  هرسه (     )    

  بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد .

4- گروه خوني             هيچ نوع ماده اي بر روي گلبول هاي قرمز خود ندارد  .

5- گروه خوني            هيچ نوع ماده اي در سرم  خود ندارد  .

6 –   بيشنر حجم سلول جنسي نر                         مي باشد .

7-  در  تقسيم                       تعداد كرو موزو م ها نصف مي شود .

8-  در  تقسيم میوز تعداد كرو موزو م ها              مي شود .

بخش سوم: درسوالات زيرگزينه غلط را با علامت (غ) و صحيح رابا علامت (ص ) مشخص كنيد.

9 -  در سلولي با 16 عدد كرو موزوم در اثر تقسيم ميوز2 سلول 8 كروموزومي  به وجود مي آ يد.(    )

10– DNA ميتواند مانند ساير مولكول هاي زيستي همانند سازي كند . (     )                            

11 –در سلول جنسي ماده بيشتر حجم سلول سيتو پلاسم مي باشد . (    )  

12- در سلول جنسي نر بيشتر حجم سلول سيتو پلاسم مي باشد . (    )                      

13 -  در سلولي با 12عدد كرو موزوم در اثر تقسيم ميوز4 سلول 12 كرو موزومي  به وجود مي آ يد.(   )

بخش چهارم : سو الات تشريحي

 14 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟                                             

            همانند سازي  – ژن -  تقسیم میوز

15 - نوكلئوتيد را تعريف كرده و اجزاي سازنده آن را بنويسيد ؟

16 -  دو تفاوت سلول جنسي نر و ماده را بنويسيد  ؟

17 - اگر سلولي داراي 20 عدد كروموزوم باشد .

     الف )  در اثر تقسيم ميوز چند سلول بوجود آمده وهر سلول چند كروموزوم دارد ؟

     ب )   در اثر تقسيم ميتوز چند سلول بوجود آمده وهر سلول چند كروموزوم دارد ؟

   18 - علت استفاده پليس از اثر انگشت را بنويسيد ؟

   19 - اگر سلولي داراي 30 عدد كروموزوم باشد .

       الف )  در اثر تقسيم ميوز چند سلول بوجود آمده وهر سلول چند كروموزوم دارد ؟

        ب )   در اثر تقسيم ميتوز چند سلول بوجود آمده وهر سلول چند كروموزوم دارد ؟

  20 - ساختار نو کلئوتید را بنويسيد ؟

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:35 توسط مرتضی نوری زاده |

 

*فصل ششم (بوم شناسی)*

1-   در فرآیند فتوسنتز کدام مواد غیر آلی به مواد آلی تبدیل می شوند؟

2-   موضوع علم بوم شناسی (اکولوژی) چیست؟

3-   چند نمونه از مواد غیر زنده که بر موجودات زنده یک اکوسیستم آبی تأثیر دارند نام ببرید؟

4-   منظور از اکوسیستم چیست؟

5-   منظور از زنجیره غذایی چیست؟

6-   منظور از شبکه ی غذایی چیست؟

7-   چرا همه انرژی نورانی خورشید که توسط گیاه به دام افتاده وارد بدن مصرف کننده نمی شود؟

8-   دریک زنجیره غذایی چرا مصرف کنندگان همه انرژی موجود در مواد را که به دست می آورند در بافتهای خود ذخیره نمی کنند؟

9-   منظور از هرم انرژی چیست؟

10-          سالانه چه مقدار از انرژی نور خورشید برای ماده سازی در گیاهان سبز بکار می رود؟

11-          به چه دلیل هرم انرژی، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

12-          منظور از هرم تعداد چیست؟

13-          پوسیدگی یعنی چه؟

14-          چه عواملی در پوسیدگی نقش دارند نام ببرید؟

15-          لاشخورها و کرمها و حشرات چگونه باعث از هم گسیختگی بافتهای بدن می شوند؟

16-          نقش اصلی در پوسیدگی به عهده چه موجوداتی می باشد؟

17-          میکروبها چگونه از مواد موجود در جانداران مرده تغذیه می کنند؟

18-          علت بوی بد اجساد جانداران در حال تجزیه چیست؟

19-          جهت فساد کامل بقایای موجودات (پوسیدگی)چه شرایطی لازم است؟

20-          اگر جسدی خشک باقی بماند چه تغییراتی در پوست رخ می دهد واین روش اصطلاحا چه نامیده می شود؟

21-          اصطلاح مومیایی شدن یعنی چه؟

22-          چرا مومیایی ها نپوسیده اند (کدامیک با شرایط پوسیدگی موجود نبوده اند؟

23-          جسد ماموت های موجود در سیبری کدامیک از شرایط پوسیدگی را نداشته تا توانسته اند سالم باقی بمانند؟

24-          چرا زیست شناسان نمونه های خود را در الکل نگهداری می کنند؟

25-          تنفس بی هوازی یعنی چه؟

26-          هنگام تنفس بی هوازی میکروبها چه ماده ای تولید می شود؟

27-          اهمیت(نقش)اسید تولید شده در تنفس بی هوازی میکروبها چیست؟

28-          تورب(زغال سنگ ناقص)چگونه حاصل می شود؟

29-          منظور از کود برگ چیست؟

30-          برای تولید کودگیاهی چه شرایطی باید موجود باشد؟

31-          دو روش استفاده از پوسیدگی را نام ببرید؟

32-          چه موادی را می شناسید که تجزیه ناپذیرند؟

33-          یک نوع باکتری که موجب سمی شدن غذا می شود نام ببرید؟

34-          غذاها به چند روش عمده نگهداری می شود نام ببرید؟

35-          درکدام صنایع از حرارت دادن برای از بین بردن میکروبها استفاده می کنند؟

36-          درکدامیک از روشها ی نگهداری غذاها میکروبها کشته نمی شوند اما جلوی رشد وفعالیت آنها گرفته می شود؟

37-          در کدامیک از روشها ی نگهداری غذاها میکروبها کشته می شوند نام ببرید؟

38-          چرا باید غذاهای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

39-          چند نمونه از روشهای شیمیایی نگهداری غذاها که موجب مرگ میکروبها می شوند را نام ببرید؟

40-          چگونه نمک سود کردن باعث از بین رفتن میکروبها می شود؟

41-          به چه دلیل از روش پرتو دهی با احتیاط باید استفاده کرد؟(چرا روش پرتو دهی روش مناسبی به نظر نمی رسد)؟

42-          روشهای سترون کردن شیر(استریلیزه کردن شیر)را نام ببرید؟

43-          چگونه شیر را در دمای بالا استریلیزه می کنند؟

44-          مزایا(محاسن)ومعایب استریلیزه کردن شیر در دمای بالا چیست؟

45-          منظور از پاستوریزه کردن شیر چیست؟

46-          مزایا(محاسن)ومعایب پاستوریزه کردن شیرچیست؟

47-          باکتری مولد سل بیشتر در شیر چه حیواناتی وجود دارد؟

48-          منظور از چرخه مواد چیست؟

49-          درصد دی اکسید کربن موجود در هوا چقدر است؟

50-          منظور از چرخه کربن چیست؟

51-          طرحی از چرخه کربن را رسم کنید؟

52-          پروتئین بدن جانداران پس از مرگ ، طی چه مراحلی به نیترات تبدیل می شود؟

53-          منظوراز باکتریهای شوره گذار چه نوع باکتریهایی می باشد؟

54-          منظور از چرخه نیتروژن چیست؟

55-          منظور از باکتریهای شوره زدا چیست؟

56-          منظور از باکتریهای تثبیت کننده  نیتروژن چیست؟

57-          پروتئین های موجود در ریشه ی گیاهان خانواده نخود ، توسط چه نوع باکتریهایی به نیترات تبدیل می شوند؟

58-          گیاهان تیره نخود را نام ببرید؟

59-          چرا کشت گیاهان تیره نخود نظیر لوبیا سبب حاصلخیزی  خاک می شوند؟

60-          چرا شخم زدن سبب حاصلخیزی خاک می شود؟

61-          چرخه نیتروژن را رسم ونامگذاری کنید؟

62-          باکتریهای شرکت کننده در چرخه نیتروژن را نام ببرید؟

63-          مهمترین گازهای هوا چه گازهایی  وبا چه درصدهایی می باشند؟

64-          کدام دسته از باکتریهای چرخه نیتروژن برای تنفس نیاز به اکسیژن دارند ؟نام ببرید؟

65-          چه عواملی به عنوان افزاینده CO2 هوا (دی اکسید کربن) به شمار می روند؟

66-          افزایش CO2 هوا چه عواقبی در پی دارد؟

67-          گرم شدن هوا پیرامون کره ی زمین چه عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت ؟

68-          منظور از بازده تبدیل انرژی چیست؟

69-          بازده تبدیل انرژی در گیاهان گندم وذرت چند درصد می باشد وحداکثر بازده تبدیل انرژی در بهترین شرایط برای رشد گیاه حدود چند درصد می باشد؟

70-          از نظر اقتصاد محیط زیست مصرف غذاهای گیاهی با صرفه تر است یا جانوری چرا؟

71-          به چه دلیل ماهیها به خصوص جگر آنها انباشته از ویتامین D می باشند؟

72-          دونوع سم را که در زنجیره های غذایی وارد می شوند وبرای انسانها مضر هستند را نام ببرید؟

73-          به چه دلیل دربرخی از کشورها مصرف حشره کش DDT ممنوع است؟(به چه دلیل وارد شدن ماده DDT به آب رودخانه ها خطرناک می باشد)؟

74-          منظور از زیستگاه چیست؟

75-          حلزون وکرم خاکی وخزه هر یک به چه محیطی جهت زنده ماندن نیاز دارند؟

76-          جاندارانی راکه در یک اکوسیستم زندگی درچند گروه می توان قرار داد؟ نام ببرید؟

77-          منظور از گونه شاخص در یک اکوسیستم چیست؟

78-          گونه شاخص اکوسیستم شهر و اکوسیستم جنگل کاج چیست؟

79-          منظور کنام در بوم شناسی چیست؟

80-          چه عواملی برشرایط محیطی زیست گاه تاثیر می گذارند؟

81-          منظور از جایگزینی چیست؟

82-          منظور از توالی چیست؟

83-          گاهگاهی ممکن است جانور خاص از پیشرفت توالی جلوگیری کند در این زمینه مثالی بزنید؟

84-          به چه دلیل درخت بلوط در یک جنگل در پایان توالی جایگزین می شود؟

85-          درخت بلوط در کدام مرحله از توالی جایگزین می شود؟چرا؟

86-          به چه دلیل پس از جایگزینی درختان بزرگ اکوسیستم جنگل به اوج خود می رسد؟

87-          در اکوسیستم جنگلی که در حالت اوج می باشد چه تغییراتی می تواند اکوسیستم را تغییر دهد؟

88-          منظور از گونه غالب فراوان وکمیاب چیست؟مثالی بزنید؟

89-          از چه راههایی می توان تعداد افراد هر گونه را مشخص کرد؟ فقط نام ببرید؟

90-          زیست شناسان از نمونه برداری درچه مواردی استفاده می کنند؟

91-          معمول ترین روش نمونه برداری چیست؟

92-          چارچوب چیست وچگونه از آن استفاده می کنند؟

93-          جمعیت را تعریف کرده ؟ مثالی بزنید؟

94-          گونه را تعریف کرده ؟ مثالی بزنید؟

95-          به چه دلیل تعداد افراد جمعیت ها معمولاً درحال تغییر است؟

96-          به چه دلایلی در قرن 19و20 رشد جمعیت آدمی یکباره سرعت گرفته است؟

97-          نسبت رشد جمعیت جهان به طور متوسط چند درصد می باشد؟

98-          چه بیماریهایی زمانی جزءبیماریهای کشنده محسوب می شدند ولی با ایمن سازی امروزه جلوی رشد آنها گرفته شده است ؟

99-          تنها راه کاستن از نسبت سریع رشد جمعیت چیست؟

100-    منظور از تراکم جمعیت چیست؟

101-    برقرار ماندن توازن تولید کننده ها ومصرف کننده ها معمولاً تا چه زمانی ادامه می یابد؟

102-    مهمترین عواملی که اکوسیستم را در رفع نیازهای جانداران محدود می کنند نام ببرید؟(هر اکوسیستمی فقط می تواند نیازهای تعداد معینی از جانداران رابر آورده کند،عواملی که این توانایی را محدود می کنند نام ببرید)؟

103-    عوامل اصلی تعیین کننده اندازه جمعیت انسان وسایر جانداران را نام ببرید؟

104-    منظور از منبع طبیعی چیست؟مثالی بزنید؟

105-    کدام منابع طبیعی مورد استفاده انسان ،برای سایر جانداران هم با اهمیت می باشد؟

106-    بین انسان وسایر جانداران برسر کدام منابع طبیعی رقابت وجود دارد ودرآن رقابت پیروزی با کدام است؟

107-    با ذکر یک مثال چگونگی دخالت انسان راکه با وارد کردن ترکیبات در طبیعت می تواند موجب مرگ ماهیها شود را بیان کنید؟

108-    چه عواملی در کشور ما در فرسایش خاک دخالت دارند؟ نام ببرید؟

109-    عامل اصلی فعال ماندن بقای صنایع چیست؟

110-    سه موارد از مشکلاتی که ناشی از جمعیت زیاد وبی توجهی به محیط زیست می باشد نام ببرید؟

نمونه سوالات علوم زیستی  سال اول : فصل 7 :

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت   ضربدر مشخص كنيد .

1 – در كدام روش نگهداري مواد غذا يي  ميكروب  ها كشته  نمي شوند ؟

    الف) حرارت دادن (  )          ب ) انجماد (  )        ج )  شور كردن      د )  پرتو دهي (   )          

2 -   كدا ميك جزء وظايف باكتري هاي شوره زدا نمي باشد ؟ 

   الف ) تبد يل نيترات به آمو نياك (  )    ب ) تبد يل نيترات به نيتروژن  (  ) 

     ج ) تبد يل آمونياك به نيترات (    )     د )  هيچكد ام (    )

3 – در كدام يك از روش هاي نگهداري موادغذايي در زير ميكروب ها غير فعال مي شوند ؟

  الف ) پرتو دهي (  )        ب)  شور كردن (   )       ج ) انجماد ( )    د ) حرارت دادن (  )

4- در كدام روش نگهداري مواد غذا يي  ميكروب  ها غير فعال مي شوند ؟

  الف )  حرارت دادن (  )     ب ) انجماد (  )     ج ) شور كردن (  )    د) پرتودهي (   )  

5- در كدام روش نگهداري مواد غذا يي  ميكروب  ها کشته مي شوند ؟

 الف )  حرارت دادن (  )      ب ) انجماد (   )     ج ) خشک كردن (   )    د) هر سه مورد (   )  

6- عمل تبدیل نیترات به آمونیاک توسط کدام باکتری زیر انجام می شود ؟ 

   الف ) شوره گذار (  )         ب ) شوره زدا  (  )        ج ) تثبیت کنندۀ نیتروژن (    )       د )  هيچكد ام (    )

7- عمل تبدیل آمونیاک به نیترات توسط کدام باکتری زیر انجام می شود ؟ 

   الف ) شوره گذار (  )         ب ) شوره زدا  (  )        ج ) تثبیت کنندۀ نیتروژن (    )       د )  هيچكد ام (    )

 

  بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد .

8 - عمل تبديل نيترات به آمو نياك توسط باكتري هاي                      انجام مي شود

9 - عمل تبديل آ مونياك به نيترات توسط باكتري هاي                     انجام مي شود .

10-  عمل تبديل نیترات به نیتروژن هوا توسط باكتري هاي                   انجام مي شود .

11-  به ماده ای که از میکروب ضعیف شده ویا کشته شده تهیه می شود            می گویند.

 12-  گونه اي كه در همه جاحضور دارد ، گونه            نام دارد.

 13 - گونه اي كه بيشتر ين اثررا براكو سيستم دارد، گونه            نام دارد.

بخش سوم: درسوالات زيرگزينه غلط را با علامت (غ ) و صحيح را با علامت (ص) مشخص كنيد .

14 – گونه شاخص ، گونه اي است كه بيشتر ين اثر را بر اكو سيستم دارد . (   )

15 – گونه غالب ،گونه اي است كه در همه  جاحضور دارد. (  )                                                        16 – گونه فراوان ،گونه اي است كه در همه جاحضور دارد . (   )                                        

17-  در پاستوریزه کردن تمام میکروب ها از بین می روند. (   )                                                     18-  در پاستوریزه کردن تمام میکروب ها از بین نمی روند . (   )

19- گونه غالب ، گونه اي است كه بیشترین اثر را بر اکوسیستم دارد . (    )

بخش چهارم : سو الات تشريحي

 20 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟

    هرم تعداد- پوسيدگي  - بازده تبديل انرژي -  مومیایی شدن -– گونه -  جمعيت -  اکولوژی -                          با كتري شوره گذار- هرم انرژی

  21- عوامل موثر در پوسيدگي رابنويسيد ؟ 

  22- چرخه اكسيژن را به صورت طرحي نشان داده و اهميت اين چرخه را براي انسان بنويسيد ؟

 23 -   سه مورد از مشكلات ناشي از افزايش جمعيت را بنويسيد ؟

24 - چرا مقدار انرژي اي كه مورد استفاده گوشتخواران قرار مي گيرد،  از مقدار انر ژي قابل دسترس براي گياه خواران كمتر است  ؟ 

25  -اگر جمعيت آ دمي در سال 1990 ، 5285 ميليون نفر باشد و مساحت خشكي هاي كره زمين5 /135 ميليون متر مربع باشد تراكم جمعيت آ دمي  را در اين سال حساب كنيد ؟

26 –سه مورد از دلايل فرسايش خاك را بنويسيد ؟

27 - دو تفاوت روش دماي بالا وپا ستوريزه كردن را بنويسيد ؟ 

28 - الف ) يك زنجيره غذايي سه حلقه اي مثال بزنيد كه شامل انسان نيز باشد  .

      ب ) با حذف  كدام حلقه مي توان بازدهي انرژي را در اين زنجيره افزايش داد ؟ چرا ؟

29 - اگر مساحت شهري 15000 كيلومتر مربع بوده و جمعيت آن شهر75000 نفرباشد تراكم جمعيت در اين شهرچقدر است؟(با ذكر فرمول)

30 - ترا كم جمعيت يك شهردر سا ل1350 با مساحت5000 2مترمربع و باجمعيت75000 نفرچقدر است(باذكرفرمول)

31 - براي هر يك از پيشنهاد هاي زير يك راه حل مناسب بنويسيد ؟

       الف ) كاهش دادن مصرف انرژي :      ب ) استفاده از انرژي هايي كه دي اكسيد كربن توليد نمي كند :

 32 - يك شبكه غذايي شامل سه زنجيره رسم كنيد

33 - اگر مساحت شهري 20000 كيلومتر مربع بوده وجمعيت آن شهر80000 نفرباشد تراكم جمعيت در اين شهرچقدر است ؟( با ذكر فرمول)

34 - چهار مورد از مشكلات عمده زيست محيطي ناشي از افزايش جمعيت را بنويسد ؟

35 - شرايط لازم براي پوسيدگي  را بنويسيد ؟

36 - اگرمساحت شهري 25000 كيلومترمربع بوده وجمعيت آن شهر100000 نفرباشد تراكم جمعيت در اين شهرچقدر است ؟(با ذكر فرمول)

37 - اگر مساحت شهري10000كيلومترمربع بوده وجمعيت آن شهر 80000 نفرباشد تراكم جمعيت دراين شهرچقدراست ؟ ( با ذكر فرمول)            38 - اگر مساحت شهري20000كيلومترمربع بوده وجمعيت آن شهر60000نفرباشد تراكم جمعيت دراين شهرچقدراست ؟  ( با ذكر فرمول) 

39 - چرا کشاورزان در زمین های کشاورزی خود گاهی عدس یا یونجه می کارند؟ 

40 - براي هر کدام از جانداران زير يك سازش مناسب بنويسيد ؟    

       الف ) کرمی انگل که در روده انسان زندگی می کند :                                                                  ب ) گیاهی که نمی خواهد برگ های آن را گاو ها بخورند :

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:34 توسط مرتضی نوری زاده |

نمونه سوالات علوم زیستی سال اول : فصل۴

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت   ضربدر مشخص كنيد .

1 - دركدام بيماري زير ماهیچه های فرد مبتلا می شود؟ 

       الف )  بری بری (   )    ب ) گزرو فتالمي (  )   ج ) كرتينیسم (   )     د   ) اسكوروري (  )   

2 – علت بيماري پلاگركمبود كدام  ويتامين است ؟                          

      الف )نياسين (  )         ب)  تيامين (  )       ج )كليسفرول  ( )      د ) رتينول (  )

3–علت کدام بیماری کمبود ویتامین تیامین است؟

     الف )  بري بري (  )      ب)  راشيتيسم(  )    ج ) اسكوروي  ( )    د ) كواشيور كور (  )

4 – علت بيماري بری بری كمبود كدام  ويتامين است ؟  

      الف )نياسين (   )      ب)  تيامين (  )    ج )كليسفرول  (  )      د ) رتينول (    )

  ۵ - علت کدام بیماری کمبود پرو تئین است؟

     الف )  بري بري (  )      ب)  راشيتيسم(  )     ج ) اسكوروي (  )    د ) كواشيور كور (  )

6 – در  كدام بيماري زير در اطراف دهان زخم ايجاد مي شود ؟

      الف ) بري بري (  )     ب ) گزرو فتالمي (  )    ج ) كرتينسيم (  )    د ) اسكوروري (  )  

7 - علت بيماري ‎آنمي كمبود كدام  است ؟ 

     الف )نياسين (  )      ب)  تيامين (  )   ج )كلسيم  (  )     د ) آهن ( )

 8 - قندموجود در شير چه نام دارد ؟ 

       الف)لاكتوز (  )     ب )ساكارز (  )     ج )  گلوكز (   )    د ) فروكتوز (   )

9 - علت بيماري ‎راشيتيسم كمبود كدام  است ؟ 

         الف )نياسين (   )    ب)  تيامين (  )    ج )كلسيم  (  )    د ) آهن (  )

10-  در  كدام بيماري زير قرنيه خشك و ضخيم مي شود؟ 

     الف )  شب كوري (  )    ب ) گزرو فتالمي (  )    ج ) كرتينیسم (  )   د ) اسكوروري (  )

  بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد .

11- نام ديگر               ، ويتامين   B2  مي باشد             

12– نام  قند موجوددر میوه ها  ،                  می باشد .

13-  کلسترول در روغن های               بیشتراست .

14 - نام ديگر                  ، ويتامين   C  مي باشد              

15 – نام دیگر قند شیر                   می باشد .

16 -   کلسترول در روغن های               کمتراست .

17– كمبود يد درمادران باردارباعث بيماري               دركودك مي شود .

18 - علت بيماري  گزرو فتا لمي كمبود                          است .

19 - نام ديگر ويتامين   C  ،                         مي باشد                  

20- تبديل غذا به ژله توسط                               انجام مي شود .

21- كاربرد سيكلا مات موجب آسیب به                       مي شود .

22 - نام ديگر ويتامين   A  ،           مي باشد .

23- علت بیماری آنمی کمبود                     می باشد .

24- كاربرد            به عنوان افزودنی غذایی موجب آسیب به کرو موزوم ها  مي شود .

25- علت بیماری گواتر کمبود                می باشد .

26 علت بيماري  كوا شيور كور كمبود                         است .

بخش سوم : در سوالات زير گزينه غلط را با علامت ( غ )  و

         صحيح را با علامت (  ص )  مشخص كنيد .

27– تعداد اسيد هاي آمينه اساسي در گندم بيشتر از گوشت است .  (      )

28 - غذا هاي در يايي از بهترين منابع يد می با شند .  (     )

29– سیکلا مات ها باعث آسیب رساندن به کروموزوم ها می شو ند . (     )

30 – گلو تامات مو نو سدیم باعث سردرد و تهوع می شود . (     )                           

31 – ريبوفلاوين جزء ويتامين هاي محلول در آب است. (      )   

32 – تعداد اسيد هاي آمينه اساسي در لو بيا بيشتر از شير است .  (      )          

33 – نياسين جزء ويتامين هاي محلول در آب است. (     )                   

34 -  يكي از وظايف كلسيم شركت در انقباض ماهيچه ها است  . (      )    

35 - در روغن سويا ميزان كلسترو ل زياد است . (     )

36 - رو غن هاي گيا هي فاقد  كلسترول مي باشند . (       ) 

37-  يكي از وظايف  سديم كمك به انعقاد  خون است . (       )

38-  يكي از وظايف  کلسیم كمك به انعقاد  خون است . (    )

 بخش چهارم : سو الات تشريحي

 39 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟

        اسید آمینه اساسی  - كلسترول

40- سه وظيفه کلسیم را بنويسيد ؟ 

41 – الف ) پختن چه اثري بر سیب زمینی دارد ؟ ب ) پختن چه اثري بر روي تخم مرغ دارد ؟

 42 - با ذكر يك دليل بنويسيد چرا هويج براي سلامتي مفيد است ؟   

43 - علت بيماري كم خوني و اسكوروي را نرشته و يكي از علائم هر بيماري رابنويسيد ؟

44 - دو مورد از وظايف كلسيم را بنويسيد ؟

45 - اسید های آمینه به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام برده و هرگروه را تعریف کنید  ؟

46 - ویتامین ها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام برده و برای هر گروه یک مثال بزنید ؟ 

47 - علت بيماري اسكوروي و گزروفتالمي را نوشته ويكي از علائم هر بيماري را بنويسيد ؟

 48 - وظايف كلسيم در بدن را بنويسيد ؟

49 - مصرف گلو تامات مو نو سديم چه عوارضي را در انسان ايجاد مي كند ؟

50 -  چرا براي رشد وترميم بدن انسان ، تخم مرغ بهتر از نان است ؟ 

51 - مصرف سيكلامات چه عوارضي را در انسان ايجاد مي كند ؟

52 - لف ) پختن چه اثري بر روي تخم مرغ دارد؟   ب ) گوشت گياهي را با گوشت جانوري مقايسه كنيد ؟

53 -  علت بيماري كواشيور كور و پلاگر را نوشته ويكي از علائم هر بيماري را بنويسيد

54 - سه مورد از وظايف ويتامين A در بدن را بنويسيد ؟

55 - مورد مصرف گلو تا مات مو نو سديم و عوارض ناشي از مصرف آن را بنويسيد  ؟ 

56 - ازكدام ماده براي تهيه گوشت گياهي استفاده مي شود ؟ گوشت گياهي را با گوشت جانوري مقايسه كنيد ؟

 57 - در رابطه با ويتامين نيا سين به سو ا لا ت زير پاسخ  دهید؟

   الف ) نام ديگر اين ويتامين چيست ؟           ب ) دو ماده غذايي حاوي اين ويتامين نام ببر يد ؟

  ج ) كمبود اين ويتا مين باعث كدام بيماري مي شود ؟     د ) يكي از علايم اين بيماري را بنويسيد ؟

58 - دو وظيفه سد یم را بنويسيد ؟

فصل پنجم

 

1- به سوالات زير به اختصار جواب دهيد.

-         غذا نياز ما را به……….و ………تامين مي‌كند.

-          قند ميوه ……… و قند شير………مي‌باشد.

-          چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سيب‌زميني آسانتر است؟

-          يكي از منابع تامين كننده آب بدن را بنويسيد؟

-          يك نقش سديم و يك نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

-          علت بيماريهاي كواشيوركور، شب‌كوري، اسكوروي، كريتينيسم ، پلاگر و بربري چيست؟

-          كمبود چه عناصري به ترتيب باعث آنمي مي شود؟

-          مصرف سيكلامات‌ها چه عوارضي به دنبا ل دارد؟

2ـ الياف، آميلوپلاست ، لايه مياني و اسيدهاي آمينه اساسي را تعريف كنيد؟

3ـ هر يك از بيماريهاي زير به علت كمبود چه ماده اي در بدن ايجاد مي شود؟

الف) كواشيوركور        ب) گزروفتالمي          ج) اسكوروي        د)گواتر

4- دو مورد از اعمال سديم را در بدن بيان كنيد؟

5- دو تفاوت چربيهاي گياهي با چربيهاي جانوري را بنويسيد؟

6ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذايي چيست؟

7- الف- قند موجود در شير چيست؟ ب- هورموني كه توسط تيروئيد ترشح مي شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئين شير با پروتئين گوشت چيست؟

8- كمبود هر يك از مواد غذايي زير چه نوع بيماريهايي در بدن ايجاد مي كند.

الف- آهن     ب‌ـ نياسين          ج‌- كلسيم                  دـ ويتامين B1

9- آميلوپلاست چيست؟

10- تجمع چربي در زير پوست چه فوايدي دارد؟(دو مورد)

11- دو نقش هورمون تيروكسين در بدن انسان را بنويسيد و كمبود اين هورمون  در دوران كودكي و همچنين در دوران بزرگسالي چه بيماريهايي را بوجود مي‌آورد ؟

12- كمبود و ازدياد  چه نوع تركيبات آلي  و معدني سبب بروز اين بيماريها مي شود بنويسيد؟

الف- كواشيوركور      ب‌- كم خوني       ت‌- بري بري       پ‌- سخت شدن كبد    

 ج‌-راشي‌تيسم     ح‌ - شب كوري

13 – دو نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

14- اسيد آمينه اساسي چيست؟

15- منابع ويتامين D  را بنويسيد؟

16- فقدان ويتامين D در بدن چه بيماري ايجاد مي كند؟

17- كمبود هر يك از مواد زير چه بيماري  در بدن ايجاد مي كند؟

الف- ويتامينB1         ب‌- پروتئين        ج‌- يد       دـ آهن

18- فوايد استفاده از غذاهاي داراي سلولز چيست؟( دو مورد)

19- نوع قند موجود در شير و ميوه‌ها را بنويسيد؟

20- گزروفتالمي در اثر كمبود چه ويتاميني  به وجود مي‌آيد و علائم آن چيست؟

21- علت بيماريهاي كواشيوركور، راشي‌تيسم، شب‌كوري، و بربري را فقط نام ببريد؟

22- كلسترول چيست؟ در چه صورت باعث بيماري قلب و رگها مي شود؟ و در چه مادة غذايي به فراواني يافت مي شود؟

23- اصطلاحات زير را تعريف كنيد.

الف‌ـ اسيد آمينه اساسي     ب‌ـ تيروكسين        ج‌- گلوتامات‌مونوسديم

24- نقش هر يك از مواد زير را در بدن بنويسيد؟ (براي هر كدام ذكر دو مورد كافي است)

الف ‌ـ سديم           ب‌- كلسيم        ج‌ـ ويتامينA          دـ ويتامين C

25- يك مثال براي غذاهايي كه موارد زير را دارند بنويسيد؟

الف‌ـ لاكتوز        ب‌ـ كلسيم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئين مايع

26- علت بيماري پلاگر چيست؟

27- دو علت براي نرمي استخوان بنويسيد؟

28- جمله زير را تفسيركنيد.

(مقدار پروتئيني كه در هر ماده غذايي وجود دارد با ميزان مناسب بودن پروتئين هاي آن غذا براي رشد و ترميم دو موضوع جداگانه و غير مرتبط هستند).

29- اعمال  ويتامين A را در بدن بنويسيد؟

30- منظور از رژيم غذايي مناسب چيست؟ مختصراً توضيح دهيد.

31- علت بيماري راشي‌تيسم و آسكوروي چيست؟

32- ويتامين‌ها براي ايفاي نقش خود بايد بصورت ……..باشد.

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مي‌باشد. علت را بنويسيد؟

34- محل توليد هورمون تيروكسين را نوشته، بيان كنيد در ساختمان اين هورمون چه عنصري بكار رفته است؟

35- علت تغيير رنگ ميوه‌ها ي بريده شده مثل سيب و قند شدن روغن چيست؟

36- افزايش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بيماريهايي را افزايش مي‌دهد و نيز نقش چربيها را در بدن بنويسيد؟

37- در بدن انسان براي هر يك از موارد زير نقشي را بنويسيد؟

الف‌)كلسيم        ب‌)آهن      ج ‌) ويتامينA         د) ويتامينC

38- چرا مصرف روغن هاي گياهاي بهتر است؟

39- از افزودني هاي غذايي محافظت كننده‌ها چه نقشي دارند؟

40- از ويتامينهاي محلول در چربي دو مثال بزنيد؟

41- الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

ب‌- بيماري خشكي و ضخيم شدن قرينه چشم چه نام دارد؟

42- الياف چيست و بيشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

43- كم خوني يا آنمي چگونه ايجاد مي شود علايم اين بيماري را بنويسيد؟

44- از دو افزودني غذايي گلوتامات‌مونوسديم و سيكلامات هر يك به چه منظوري استفاده مي شود؟

45- آيا كلسترول اساساً ماده مضري است ؟ توضيح دهيد.

46- چرا هويج براي سلامتي ما مفيد است؟

47- مصرف هر يك از موارد زير چه عوارضي براي بدن انسان دارد.

الف‌- سيكلامات‌ها      ب‌- مصرف بيش از حد ويتامين D

48- چرا پس از پخته شدن آميلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

 

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:31 توسط مرتضی نوری زاده |

فعاليت صفحه 12

 1-چرا قبل از انجام ازمايش لازم است قطعه چغندر خوب شسته شود؟

زيرا مواد رنگي سطح بريده شسته شود

 2-چرا بيش از گرم كردن قطعه چغندر مقداري ماده رنگي از آن خارج مي شود؟

زيرا عمل بريدن چغندر سبب مي شود برخي سلولها به همراه واكوئل آنها پاره شود و مواد رنگي از آنها بيرون بريزد

 3-در چه دمايي ماده قرمز شروع به خارج شدن از قطعه چغندر مي كند؟

دقيقا در زماني كه سلول مي ميرد اين مواد قرمز بيرون مي ريزد كه با انجام آزمايش مي توان اين عدد را بدست آورد

4-در اين دما چه اتفاقي براي سلول مي افتد ؟

 گرما سبب مرگ سلول مي شود و با مرگ سلول خاصيت نفوذ پذيري انتخابی سلول از بين مي رود به همين علت مواد رنگي داخل واكوئل بيرون مي ريزد

 5-مي گويند سبزي جاتي كه پخته شده اند نسبت به سبزيجات خام يا نيم پز شده مقدار كمتري مواد غذايي در خود دارند علت را توضيح دهيد؟

چون حرارت بالا سبب از بين رفتن مواد آلي موجود در آنها مي شود و اين امر سبب مي شود در حرارت بالا خاصيت غذايي ماده مورد نظر از بين برود

 فعاليت صفحه 15

1-چه تفاوتهاي بين كروموزونهاي مختلف مشاهده مي كنيد؟

كروموزونهاي مختلف از نظر شكل طول و محل سانترومر با هم متفاوت هستند

 2-چه تفاوتي بين كروموزمهاي زن و مرد مشاهده مي كنيد؟

انسان 23 جفت كروموزم دارد كه از جفت 1 تا22 در زن و مرد به هم شبيهند ولي جفت23 در زن از دوكرومزم بلند (xx)و در مرد از يك كروموزوم (x)و يك كروموزوم كوچك(y) تشكيل شده است

 فعاليت صفحه 18

 1-امروزه نسبت به 80 سال پيش عده  بيشتري به سرطان مبتلا ميشود به نظر شما چرا چنين است ؟

 يكي از عواملي كه در بروز سرطان بسيار موثر است مصرف تركيبات شيميايي موجود در غذاها است همچنين وجود راكتورهاي اتمي و نيز مراكزي كه با اشعه هاي مختلف كار مي كنند نيز موجب بروزسرطان می شود با آلودگي هوا كم كم لايه ازن كه جلوي اشعه هاي مضر را مي گيرد از بين ميرود و تعداد افراد مبتلا به سرطان را افزايش مي دهد

 2-امروزه در بعضي از كشورها  مردم مرتب براي اطمينان از سلامتي خود آزمايش سرطان انجام مي دهند الف )اين كار چه مزيتي دارد؟

 با اين كار مي توان در مرحله ابتداي سرطان كه درمان آن سريعتر صورت مي گيرد به وجود آن پي برده و با آن مبارزه كرد

ب) آيا مي توان با اين كار از ابتلا به سرطان جلوگيري كرد ؟بله تشخيص به موقع كمك زيادي به درمان و جلوگيري از گسترش سرطان مي نمايد

 پرسش و تحقيق(صفحه18)

 1-ریزترین و درشت ترین سلولهایی که در شکل بالا می بینید کدام ها هستند ؟

ریزترین سلول باکتری کروی ودرشت ترین سلول سلول درون برگ است .

 ب)قطریک سلول پوشاننده سقف دهان انسان چند برابر یک باطری میله ای است؟ حدود 50برابر

 ج)هر سانتی متر چند میکرومتر است ؟۱۰۰۰۰برابر

 2-هریک از کارهای زیر بر عهده کدامیک از بخشهای سلول است نام ببرید؟

 الف) آزاد کردن انرژی موجود در قندها :بر عهده میتو کندری

 ب) کنترل ورود مواد به درون سلول يا خروج آنها :بر عهده غشاء سلولي

ج) انجام فتو سنتز و غذا سازي :بر عهده كلرو پلاست

د) دارا بودن اطلاعات وراثتي:بر عهده هسته

ه) شناسا يي سلول مجاور:بر عهده غشاء سلولي

 3-هر كدام از سلولهاي زير چه اجزايي دارند ؟با زدن علامت در محلهاي مناسب در جدول زير آن را كامل كنيد.

 

رديف

نام سلول

غشاء سلول

كلرو پلاست

ميتو كندري

 هسته

ديواره سلولي

1

سلول پوشاننده سقف دهان

*

 

*

*

 

2

سلول ماهيچه اي

*

 

*

*

 

3

سلول برگ

*

*

*

*

*

4

سلول ريشه هويچ

*

 

*

*

*

  4-كداميك از اين اجزاي سلولي الف ) در كداميك از سلولهاي ب) فعاليت و گسترش بيشتر دارند؟

 الف)اجزاء:دستگاه گلژي ميتوكندري . كلرو پلاست

ب)سلولها:سلولهاي ماهيچه اي:سلول سبز رنگ موجود در گياه سلول ترشح كننده شيره معده

 سلول ماهيچه اي : ميتوكندري

سلول سبز رنگ موجود در گياه : كلرو پلاست

سلول ترشح كننده شير معده: دستگاه كلژي

 5-نظريه سلولي به چه مواردي اشاره دارد؟

 1)پيكر همه موجودات زنده از سلول تشكيل شده است 2 ) سلول كوچكترين واحد سازنده پيكر موجودات زنده است 3) هر سلول از تقسيم سلولهاي ديگر بوجود مي ايد

 6-چرا بيشتر ريبوزوم ها روي شبكه آندو پلاسمي قرار دارند؟

برای آنکه پروتئینهای ساخته شده توسط ریبوزومها سریعتر وآسانتر در سلول پخش شوند

 7-تومورهاي بدخيم چه ويژگيهاي دارند؟

تومورهاي بدخيم كشنده هستند و پس از مدتي جدا مي شوند و درداخل بدن  جا  به جا مي شوند و در هر جاي بدن مي توانند تومورهاي جديدي را بوجود آورند و كشنده هستند

 8-اسكلت شامل چه قسمتهاي است؟

رشته ها و لوله هاي پروتئيني متصل به هم

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:25 توسط مرتضی نوری زاده |

عالیت صفحه 2

1- چه مثا لهای دیگری درباره خطاهای بینایی .شنوایی. لامسه وحتی بویایی وچشایی می شناسید؟

بینایی :متقاطع دیدن دوخطموازی در فواصل دور/ کوچک دیدن اجسام دور

شنوایی:گوش انسان صداهای ضعیف راممکن است اشتباه بشنود یا اصلانشنود

لامسه:حس لامسه بعد ازمدتی لمس کردن به حالت عادی در می آید ودیگر حس نمیشود مثلا عدم احساس وجود کفش در پا پس ازمدتی لمس کردن . درک متفاوت دمای بدن یک فرد با لمس کردن بدن وی  توسط دو فرد که دمای بدن متفاوت دارند .

بویایی: .حس بویایی در مقابل بوی مواد سازش پیدا می کند و پس از مدتی آنرا دیگرحس نمی کند

چشایی:مزه غذای بسیار سرد وبسیار گرم حس نمی شود

 2- چگونه میتوان باوجود این خطا ها دنیای پیرامون رابه نسبت درست درک کرد ؟

بااستفاده از ابزارها ولوازمی که پس از گذشت  سال ها بشربا کمک علم خود به دست آورده مثلا استفاده از ذره بین یا میکروسکوپ برای دید ن اشیائ ریزواستفاده از دماسنج برای انداز ه گیری دمای بدن.

 

3 - درپیرامون ما امواج رایویی.تلویزیونی ومخابرات فراوانی در حال عبورند.مادر بدنمان اندامی برای درک آنها نداریم آدمی چگونه این نقص را برطرف کرده است ؟

مابا کمک دستگاه های مثل رادیوتلویزیون وتلفن توانسته ایم امواج غیرقابل درک توسط حواسمان را به پدیده های دیگرتبدیل کنیم

 فعالیت صفحه 5

 1-چه عوا ملی باعث افزایش انبوه  اطلاعات علمی درچند دهه گذشته شده است ؟

گسترش شبکه اطلا ع رسانی وهمچنین کشف ابزارها وروش های علمی مختلف نقش مهمی در گسترش اطلاعات علمی داشته است .

 2- آیا شک کردن در اطلاعات علمی لازم است چرا ؟ بله .زیرا با پیشرفت علم وتکنولوژی ممکن است بعضی از نظریه های علمی باطل شود.

 3- آیا محققان همیشه .همه مراحل روش علمی را قدم به فدم می پیمایند ؟

خیر .زیرا کار های یک محقق می تواند اساس کار محققان دیگر قرار گیرد .

 4-مراحل روش علمی رادر ازمایش ردی مشخص کنید ؟

ابتدا سوالی برای وی پیش آمد که این سوال را با دقت برای خود تعریف  کرد . که مهمترین مرحله می باشد . سوال او این بود آیا واقعا ممکن است بدون وجود مگسهای دیگر .مگسی خود به خود از گوشت به وجود آید یا نه ؟ وی باجمع آوری اطلاعات مختلف دست به آزمایش زد او مقداری گوشت را در هوای آزاد گذاشت. چند روزبعد جانوران کرمی شکل درگوشت گندیده پیدا شدند .ردی متوجه شد که از که از پیله هایی که شکل آنها متفاوت بود مگسهای متفاوتی خارج میشود .

 5- آزمایشهای کنترلی در کارهای ردی کدامند ؟

 وی مقداری گوشت را به قطعاتی تقسیم کرد وآنها را درون چند ظرف شیشه ای انداخت.دهانه برخی ظرفهارا باپارچه پوشانده ودهانه برخی ظرفها را بازگذاشت ومشاهده نمود که درظروف سربازنوزاد مگس به وجود آمده ولی درظروف سر بسته هیچ نوزاد مگسی پیدا نشد

 پرسش و تحقيق صفحه 8

 1-نظریه پیدایش خودبه خودی ماده زنده ازماده غیر زنده پس از انتشار کتاب ردی نیز ازبین نرفت وتا زمان پاستور یعنی تا قرن نوز دهم طرفدارانی .داشت لویی پاستورازاین نظزیه را با آزمایش ها ی خود به طورقطعی باطل کرد درباره این آزمایش ها تحقیق کنید وبه کلاس گزارش دهید ؟

 پاستور (پدر علم میکروبشناسی)با آزمایشاتی نظریه خلق الساعه را ردکرد .درزمان پاستور دلیل فاسد شدن ابگوشت موجود درظرف شیشه ای  را توانایی ابگوشت درتولید خود به خودی میکروب میدانستند پاستور درآزمایشي ابتدا هوا را ازصافی پنبه  گذراند و با مشاهده پنبه مزبور در ميكروسكوپ نشان داد كه  هوا پر   از موجودات ذره بيني است و هر گاه پنبه دهانه ظرف ابگوشت  رادردرون ابگوشت استریل شده قراردهند.به سرعت تعداد میکروبها زیادمی شود پاستور درآزمایش دیگرابگوشت رادر یک ارلن که دهانه آن خمیدگی داشت قرار داد و مشاهده نمود که حتی با باز بودن دهانه ارلن ا بگوشت فاسد نمی شود زیرا میکروب درخمیدگی دهانه ارلن رسوب کرده و به ابگوشت نمیرسد وفقط درصورت خم کردن ارلن وتماس ابگوشت با دهانه ارلن میکروبها وارد ابگوشت شده وآن را فاسد میکنند

 2- آیا می توان پاسخ همه پرسشهای آدمی را با استفاده از روشه علمی به دست آورد چرا؟

 خیر زیرا همه آزمایشها رانمی توان در آزمایشگاه ویا درطبیعت مرحله به مرحله اجام داد .

 3-عدهای عقیده دارند اگر برای گاوهای شیرده موسیقی پخش کنند بیشتر شیر می دهند این فرضیه را چگونه آز مایش میکنند ؟

دو گروه گاوهای مشابه را انتخاب کرده سپس برای یکی از آنها موسیقی پخش می کنیم ودیگری را درمحیطی که موسیقی نباشد قرار می دهیم .سپس در زمان شیر دهی. میزان شیر هر دو گاو را  اندازه  می گیریم اگر افزایش قابل توجهی در شیر دهی گاوی  که برایش  موسیقی پخش شده بود به بوجود آمده بود نتیجه می گیریم که اگر برای  گاوهاي شيرده موسيقي پخش كنند بيشتر شير مي دهند .

 4-هنگامي كه آزمايش انجام مي دهيم بايد همه متغيرها بجز يكي از آنها كه در مورد آزمايش است ثابت وبدون تغيير باشد اين كار چه لزومي دارد؟

  اين كار باعث مي شود تا تغيرات احتمالي بقيه متغيرها اثري بر نتيجه آزمايش نداشته باشد و اثر خالص متغير مورد نظر در نتيجه آزمايش بدست آيد

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:20 توسط مرتضی نوری زاده |

سئوالات امتحانی پایانی نوبت دوم خرداد ماه 87    

   بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت ضربد ر مشخص كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

 1- شخص داراي گروه خوني AB به كدام گروه هاي زير مي توا ند خون دهد ؟

        الف ) A ( ) ب ) B ( ) ج ) AB ( ) د ) هرسه ( )

 2- در كدام روش نگهداري مواد غذا يي ميكروب ها كشته نمي شوند ؟

 الف) حرارت دادن ( ) ب ) انجماد ( ) ج ) شور كردن د ) پرتو دهي ( )

3 – کدام يك جزء مواد اولیه در فتو سنتز مي باشد؟

 الف ) هیدرات کربن( ) ب ) دي اكسيد كربن ( ) ج ) اكسيژ ن ( ) د ) هر سه( )

 4 – عمل تبدیل نیترات به آمونیاک توسط کدام باکتری زیر انجام می شود ؟

 الف ) شوره گذار ( ) ب ) شوره زدا ( ) ج ) تثبیت کنندۀ نیتروژن ( ) د ) هيچكد ام ( )

 5 – كمك به انعقاد خون توسط کدام ماده زیر انجام می شود؟

 الف ) سد یم ( ) ب) آهن ( ) ج ) کلسیم ( ) د ) ید ( )

 6 – در كدام يك از بيماري هاي ويروسي زير بيشترين آسيب به کبد وارد مي شود ؟

 الف ) ذات الريه ( ) ب) سرخك ( ) ج ) هپاتيت ( ) د ) اوريون ( )

 بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

 7 – ساکارز نوعی است.

 8- عمل ساختن پروتئين در اندامکی به نام انجام ميشود .

 9 - بيشنر حجم سلول جنسي نر مي باشد .

 10 - سلول هاي نگهبان روزنه در بين سلول هاي برگ ديده مي شود .

11 - علت بيماري آ نمي كمبود است .

 12- گونه اي كه در همه جاحضور دارد ، گونه نام دارد.

 13- به ماده ای که از میکروب ضعیف شده ویا کشته شده تهیه می شود می گویند.

 بخش سوم : در سوالات زير گزينه غلط را با علامت ( غ ) و صحيح را با علامت ( ص ) مشخص كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

 14 - مرحله چهارم روش علمي آزمایش فرضیه است. ( )

 15 - ديواره سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي ندارد . ( )

 16 – در سلولي با 12عدد كرو موزوم در اثر تقسيم ميوز4 سلول 12 كرو موزومي به وجود مي آ يد.( )

 17 - كاربرد سيكلا مات موجب آسیب به کروموزوم ها مي شود. ( )

 18 – درشب کوری قرنيه خشك وضخيم مي شود . ( )

 19 - گونه شاخص ، گونه اي است كه بيشتر ين اثر را بر اكو سيستم دارد. ( )

 20- ترشح پاد تن توسط فاگوسیت ها انجام می شود. ( )

 بخش چهارم : سو الات تشريحي ( 10 نمره )

 21 - مفا هيم زير را تعريف كنيد .

 الف ) ژن ( 5/0نمره ) : ب ) هرم انرژی ( 75 /0 نمره ) : ج ) بازده تبديل انرژي ( 75 /0 نمره ) :

 د ) آنتي بيو تيك ( 75 /0 نمره ) :

 22 – دو مورد كاربرد ويرو س ها را بنويسيد ؟ (1 نمره )

 23 – نوكلئوتيد را تعريف كرده و اجزاي سازنده آن را بنويسيد ؟ ( 1 نمره )

 24 – دو تفاوت سلول جنسي نر و ماده را بنويسيد ؟ (1 نمره )

 25– الف) اگر مساحت شهري10000كيلومترمربع بوده وجمعيت آن شهر80000نفرباشد تراكم جمعيت دراين شهرچقدراست ؟ ( با ذكر فرمول) (1 نمره )

 ب) سه موردازشرایط لازم برای پوسیدگی را بنويسيد؟(75/0 نمره)

 ج ) يك زنجيره غذايي سه حلقه اي مثال بزنيد كه شامل انسان نيز باشد ؟(5/0 نمره )

 د ) براي کرمی انگل که در روده انسان زندگی می کند يك سازش مناسب بنويسيد ؟ (5/0 نمره )

 26 – باكتر ي ها به سلول هاي گياهي بيشتر شباهت دارند يا به سلول هاي جانوري ؟ چرا ؟ (75 /0 نمره )

 27 - چرخه اكسيژن را به صورت طرحي نشان دهید ؟ (75 /0 نمره )

 (( موفق باشيد ))

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:18 توسط مرتضی نوری زاده |

بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد .

1 - نظريه خلق الساعه توسط                       باطل شد .    

2-  نظريه خلق الساعه توسط                       اثبات شد .  

3 - مرحله دوم روش علمي                        نام دارد .      

4 - مرحله سوم روش علمي                    نام دارد.

5 وظيفه ميتو كندري                                       مي باشد .        

6 -  محل اتصال دو                را سانترومرگويند .           

7 -  محل اتصال دو  کروماتید را                 گويند .

8 – تجزيه وگوارش مواد توسط اندامك                  انجام ميشود .    

 9 - آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك                انجام ميشود

10 - وظيفه  شبكه آندو پلا سمي                                   مي باشد .

11 -   ماده اصلي كرو ماتين                        نام دارد .    

 12 – بيشتر ريبوزوم ها بر روي               قرار دارند .      

13 –  پروتئيني به نام             وظيفه انتقال گاز هاي تنفسي را درخون بر عهده دارد .         

14 – پروتئيني به نام هموگلوبین  وظيفه انتقال                   را در خون بر عهده دارد .

15 – سلول انرژي لازم براي انجام واكنش هاي زيستي                      رااز سوزاندن                  به دست مي آورد .

16 – سوخت رايج بسياري از سلول ها                     نا م دارد .        

17 – گلوکزمعروفترین                   می باشد .

18  -كرو ماتين از پروتئين و                 ساخته شده است .     

19- معروفترين دي ساكاريد                     نام دارد .

20- معروفترين مو نو ساكاريد                       نام دارد .     

21– نشاسته بيشتر در                   برگ  ذخيره مي شود        

22 - انتقال مواد واستحكام برگ ها از وظايف                   مي باشد. 

23 - انتقال آب ومواد معدني ازريشه به برگ ها ازوظايف               مي باشد. 

24 – در مو لكول كلرو فيل عنصر فلزي             وجود دارد .    

25 وظيفه  آوند چوبي                                مي باشد .

26- نام ديگر                  ، ويتامين   B2  مي باشد             

27– نام  قند موجوددر میوه ها  ،                   می باشد .

28-  کلسترول در روغن های               بیشتراست .              

29 - نام ديگر                  ، ويتامين   C  مي باشد             

30 – نام دیگر قند شیر                   می باشد .                    

31-  کلسترول در روغن های               کمتراست .

32 – كمبود يد درمادران باردارباعث بيماري               دركودك مي شود .

33– علت بيماري  گزرو فتا لمي كمبود                         است .

34 - نام ديگر ويتامين   C  ،                       مي باشد      

35 - تبديل غذا به ژله توسط                        انجام مي شود

36- كاربرد سيكلا مات موجب آسیب به                       مي شود .   

37 - نام ديگر ويتامين   A  ،           مي باشد .

38- علت بیماری آنمی کمبود                 می باشد .          

39- كاربرد                   به عنوان افزودنی غذایی موجب آسیب به     کروموزوم ها  مي شود .

40- علت بیماری گواتر کمبود                می باشد .          

41 علت بيماري  كوا شيور كور كمبود                       است .

42 -  خروج محصولات  فتوسنتزی از برگ  از وظایف               می باشد.

 

بخش دوم : سوالات جا خالی

آوند چوبی

23

فرانچسکو ردی

1

منیزیم

24

ون هلمونت

2

انتقال آب و مواد معدني

25

جمع آوري اطلاعات

3

ریبو فلاوین

26

فرضيه سازي

4

فروکتوز

27

آزاد کردن انرژی مواد

5

جانوری

28

کروماتید

6

اسید آسکوربیک

29

سانترومر

7

ويتامين   C

30

لیزوزوم

8

گیاهی

31

ميتو كندری

9

کرتینیسم

32

تولید و انتقال مواد

10

ويتامين   A

33

DNA

11

اسید آسکوربیک

34

شبكه آندو پلا سمي

12

امولسیون کننده

35

هموگلوبین

13

کروموزوم ها

36

گاز هاي تنفسي

14

رتینول

37

گلوکز

15

آهن

38

گلوکز

16

سيكلا مات

39

مو نو ساكاريد

17

ید

40

DNA

18

پروتئین

41

ساکارز

19

آوند آبکش

42

گلوکز

20

 

 

کلروپلاست

21

 

 

رگبرگ

22

 

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:11 توسط مرتضی نوری زاده |

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت  ضربدر مشخص كنيد .                                         

1- مرحله سوم روش علمي كدام است ؟   

     الف ) جمع آوري اطلاعات (    )   ب ) آزمايش فرضيه(    ) 

     ج )فرضيه سازي  (    )            د ) ثبت يا فته ها(    )

2- مرحله چهارم روش علمي كدام است ؟   

 الف ) جمع آوري اطلاعات (    )   ب ) آزمايش فرضيه(    )      

      ج )فرضيه سازي  (    )            د ) ثبت يا فته ها(    )

3- مرحله پنجم روش علمي كدام است ؟ 

       الف ) جمع آوري اطلاعات (    )   ب ) آزمايش فرضيه(    )  

        ج )فرضيه سازي  (    ) د ) ثبت يا فته ها(    )

4 – عمل ترشح مواد به خارج سلول  توسط كدام اندامك انجام مي شود ؟

    الف )ميتوكندري (    )        ب )دستگاه گلژي (    )   

      ج )ليزوزوم (    )       د )واكوئل  (    )

5- عمل آزاد کردن انرژی مواد  توسط كدام اندامك انجام مي شود ؟

    الف )ميتوكندري (    )        ب )دستگاه گلژي (    )   

       ج )ليزوزوم (    )       د )واكوئل  (    )

6 - نظريه ((هرسلول ازتوليد مثل سلول هاي ديگربه وجود مي آيد)) به كدام دانشمند تعلق دارد ؟

 الف ) شلايدن (    )                ب )   شوان (    )           

      چ )فيرخو (    )                   د ) ها پكينز (    )

7- نظريه ((پيكر همه گياهان از سلول تشكيل شده است )) به كدام دانشمند تعلق دارد ؟

    الف ) شلايدن  (    )               ب ) شوان  (    )   

      چ )فيرخو (    )                   د ) ها پكينز (    )     

  8-  در كدام سلول زير ديواره سلولي وجود ندارد ؟ 

      الف ) گياهي(   )                     ب )  قارچ (    )  

       ج ) جانوري (     )                  د ) باكتري (    )   

 9- عمل  اندامك ميتو كندري كدام است ؟

    الف )ترشح مواد (    )      ب )آزاد كردن انرژي مواد (    ) 

     ج )تجزيه و گوارش مواد (    )       د ) انبا شته كردن مواد  (    )   

10-  عمل ساختن پروتئين در كدام اندامك زيرانجام ميشود ؟  

         الف) ميتو كندري (    )         ب )ريبوزوم  (     )    

        ج ) ليزوزوم (      )         د )دستگاه گلژي (      )      

11-  عمل  اندامك ليزو زوم كدام است ؟

    الف )ترشح مواد (    )       ب )آزاد كردن انرژي مواد (    )   

    ج )تجزيه و گوارش مواد (    )       د ) انبا شته كردن مواد  (    ) 

12 - عمل تجزیه وگوارش مواد توسط كدام اندامك زیر انجام مي شود ؟

      الف )ميتوكندري (    )        ب )دستگاه گلژي (    )   

       ج )ليزوزوم (    )       د )واكوئل  (    )                 

13 – كدام يك جزء عناصر سازنده لیپید ها  نمي با شد؟

      الف )  اكسيژن (    )       ب)  كربن (    )     

        ج )نيتروژن  (    )      د ) هيدروژن(    )

14 - كدام يك جزء عناصر سازنده هیدرات های کربن  نمي با شد؟

        الف )  اكسيژن (    )       ب)  كربن (    ) 

            ج )نيتروژن  (    )      د ) هيدروژن(    )

15 - كدام هيدرات كربن زير ، يك دي ساكاريد است ؟

       الف ) فروكتوز (     )                           ب ) ساكارز (      )      

         ج )  گلوكز (      )                  د ) سلولز (    )

16- كدام هيدرات كربن زير ، يك پلي ساكاريد است ؟     

      الف ) فروكتوز (    )                      ب ) ساكارز  (    )        

        ج )  گلوكز  (     )                 د ) سلولز (   )

  17 – معرو ف ترين دي سا كاريد چه نام  دارد ؟      

      الف ) گلو كز(   )           ب )  سا كارز (    )    

         ج ) نشا سته (    9                  د ) سلو لز(    )

18 - كدام عنصر زير در تمام پروتئين ها ديده نمي شود؟

         الف) نيتروژن (   )        ب )اكسيژن(   )   

         ج )گوگرد (     )         د ) كربن (     )

19 - سلول هاي نگهبان روزنه در بين سلول هاي كدام بخش برگ ديده مي شود ؟

        الف )  اپيدرم (    )             ب)  كوتيكول(    )  

           ج )ميان برگ  (    )    د ) رگبرگها(    )

20 -   نشا سته در كدام قسمت گياه بيشر ذخيره مي شود ؟           

         الف ) كلروپلاست  (      )                    ب )  ريشه   (     )      

              ج ) ميوه (    )               د ) ساقه (    )   

21 -  كدام يك جزء محصو لا ت اصلي فتو سنتزمي باشد ؟

الف )    آ ب (      )          ب ) دي اكسيد كربن (     )     

     ج ) اكسيژ ن (      )          د ) هر سه (   )  

22 -  كدام يك جزء موادخام در  فتو سنتز مي باشد ؟   

      الف ) هیدرات کربن(      )          ب ) دي اكسيد كربن (     )        

       ج ) اكسيژ ن (      )        د ) هر سه(   )

23-  در  كدام بيماري زير ماهیچه های فرد مبتلا ضعیف مي شود ؟                                الف )  بری بری (      )       ب ) گزرو فتالمي (     )  

    ج ) كرتينیسم (      )         د   ) اسكوروري (    )   

24 – علت بيماري پلاگركمبود كدام  ويتامين است ؟  

      الف )نياسين (    )             ب)  تيامين (    )       

     ج )كليسفرول  (    )         د ) رتينول (    )

25 –علت کدام بیماری کمبود ویتامین تیامین است؟    

     الف )  بري بري (    )             ب)  راشيتيسم(    )  

           ج ) اسكوروي  (    )    د ) كواشيور كور (    )

26 – علت بيماري بری بری كمبود كدام  ويتامين است ؟           

      الف )نياسين (    )             ب)  تيامين (    )         

        ج )كليسفرول  (    )         د ) رتينول (    )

27 –علت کدام بیماری کمبود پرو تئین است؟

     الف )  بري بري (    )             ب)  راشيتيسم(    )   

          ج ) اسكوروي  (    )    د ) كواشيور كور (    )

28 – در  كدام بيماري زير در اطراف دهان زخم ايجاد مي شود ؟    

      الف ) بري بري (     )           ب ) گزرو فتالمي (     )  

           ج ) كرتينسيم (    )            د ) اسكوروري (     )  

29 – علت بيماري ‎آنمي كمبود كدام  است ؟ 

     الف )نياسين (    )             ب)  تيامين (    )       

       ج )كلسيم  (    )        د ) آهن (    )

 30 - قندموجود در شير چه نام دارد ؟ 

       الف)لاكتوز (    )         ب )ساكارز (     )     

       ج )  گلوكز (      )            د ) فروكتوز (      )

31-  علت بيماري ‎راشيتيسم كمبود كدام  است ؟ 

         الف )نياسين (    )             ب)  تيامين (    )    

         ج )كلسيم  (    )    د ) آهن (    )

32-  در  كدام بيماري زير قرنيه خشك و ضخيم مي شود ؟                                         الف )  شب كوري (      )       ب ) گزرو فتالمي (     )  

    ج ) كرتينیسم (      )         د   ) اسكوروري (    )  

پاسخنامه نمونه سوالات

بخش اول: سوالات چهار گزینه ای

د

ج

ب

الف

 

د

ج

ب

الف

 

د

ج

ب

الف

 

 

 

 

-----

23

 

-----

 

 

12

 

-----

 

 

1

 

 

 

-----

24

 

-----

 

 

13

 

 

-----

 

2

 

 

 

-----

25

 

-----

 

 

14

-----

 

 

 

3

 

 

-----

 

26

 

 

-----

 

15

 

 

-----

 

4

-----

 

 

 

27

-----

 

 

 

16

 

 

 

-----

5

-----

 

 

 

28

 

 

-----

 

17

 

-----

 

 

6

-----

 

 

 

29

 

-----

 

 

18

 

 

 

-----

7

 

 

 

-----

30

 

 

 

-----

19

 

-----

 

 

8

 

-----

 

 

31

 

 

 

-----

20

 

 

-----

 

9

 

 

-----

 

32

 

-----

 

 

21

 

 

-----

 

10

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

22

 

-----

 

 

11

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:8 توسط مرتضی نوری زاده |

  

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت   ضربد ر مشخص كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

1- مرحله چهارم روش علمي كدام است ؟ 

  الف ) جمع آوري اطلاعات (   )   ب ) آزمايش فرضيه(   )   ج )فرضيه سازي  (   ) د ) ثبت يا فته ها(    )

2— كدام يك جزء عناصر سازنده ليپيد ها نمي با شد؟

        الف )  اكسيژن (    )       ب)  كربن (    )           ج )نيتروژن  (    )      د ) هيدروژن(    )

3 – سلول هاي نگهبان روزنه در بين سلول هاي كدام بخش برگ ديده مي شود ؟

     الف )  اپيدرم (    )             ب)  كوتيكول(    )             ج )ميان برگ  (    )    د ) رگبرگها(    )

4- علت بيماري آ نمي كمبود كدام  است ؟ 

     الف )نياسين (    )             ب)  تيامين (    )            ج )كلسيم  (    )        د ) آهن (    )

 5 - دركدام بيماري زيرقرنيه خشك وضخيم مي شود؟

     الف) شب كوري (   )    ب ) گزروفتالمي (   )     ج ) كرتينسيم (   )         د) اسكوروري (   )             

6 - عمل ساختن پروتئين در كدام اندامك زيرانجام ميشود ؟  

   الف) ميتو كندري (    )     ب )ريبوزوم  (     )        ج ) ليزوزوم (      )         د )دستگاه گلژي (      )

بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

   7 نشاسته بيشتر در                   برگ  ذخيره مي شود .  

    8- نظريه خلق الساعه توسط                  اثبات شد .

   9 - تبديل غذا به ژله توسط                       انجام مي شود .

     10 -  محل اتصال دوکروماتید را              گويتد .

  11  – پروتئيني به نام                      وظيفه انتقال گاز هاي تنفسي را در خون بر عهده دارد.

  12 -    وظيفه  آوند چوبي                                        مي باشد .          

  13 – كاربرد سيكلا مات موجب آسیب به                    مي شود.

بخش سوم : در سوالات زير گزينه غلط را با علامت ( غ )  و صحيح را با علامت (  ص )  مشخص كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

  14 - يكي از وظايف  کلسیم كمك به انعقاد خون است . (     )

  15-  گیاهان نیتروژن  مورد نیاز خود را ازهوا به دست می آورتد . (      )

  16 - علوم زيستي كاربردي به انسان براي زندگي بهتر كمك مي كند.  (       )  

  17 - در روغن سويا ميزان كلسترو ل زياد است . (     )  18 -  ساکارز نوعی پلی ساکارید است. (       )

  19 - ديواره سلولي بر خلاف غشاي سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي دارد .  (      )

  20 -  ريبوزوم ها بيشتر بر روي شبكه آندو پلاسمي قرار دارند. (       )      

 

بخش چهارم : سو الات تشريحي ( 10 نمره )

 21 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟ (هر مورد 75 /0 نمره )

       الف ) فرضیه  :

        ب ) كرومو زوم :

         ج ) كلسترول   :

  22- آيا مي توان پاسخ همه پرسش هاي آدمي رابا استفاده از روش علمي به دست آورد ؟ چرا ؟ (75 /0 نمره ) 

23 -  ساختار کرو ما تین را بنويسيد ؟   ( 5/ 0 نمره )

  24 - معروف ترين نوع ليپيد را نام برده و ساختمان آن را بنويسيد ؟  (75 /0 نمره )

  25 - مواد اوليه و محصو لا ت فرآ يند فتو سنتز را نام ببريد ؟ ( 1 نمره )

 26 – الف ) دو وظيفه مهم غشاي سلولي را بنويسيد ؟ ب ) نقش اسکلت سلولی را بنویسید ؟ (75 /0 نمره )

  27 – الف ) واحد ساختمانی گلیکوژن را بنویسید ؟ ب ) گلیکوژن در کدام سلولها دیده می شود ؟ (75 /0 نمره )

 28 – الف) دو ویژگی که برگ را برای عمل فتوسنتز مناسب کرده است رابنویسید؟(5/0 نمره )   ب) دو وظیفه کو تیکول را بنويسيد ؟(5/0 نمره )

   29 – الف ) براي رشد وترميم بدن انسان ، تخم مرغ بهتر است یا  نان ؟ چرا ؟  (75 /0 نمره )

  ب ) پختن چه اثري بر سیب زمینی  دارد ؟ ( 5/0 نمره )

  30 – الف ) دو مورد از وظايف كلسيم را بنويسيد ؟  ب ) علت بيماري كواشيور كور را نوشته ويكي از علائم آن را بنويسيد ؟ ( 1 نمره )

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:2 توسط مرتضی نوری زاده |

فصل دوم

 

 1-هر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟

ـ گليكوژن  ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز.

2-واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتئين و تري گليسريد چيست ؟

3- الف: آنزيم را تعريف كنيد ؛ ب: معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد ؛ ج: بخش اصلي ديواره ي سلولي در گياهان از چه ماده اي است ؟

4-الف:  واحد سازنده ي پروتئين ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟

5-چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه  از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟

6-پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟

7-براي چربي ها و پروتيين ها يك وظيفه در بدن ما ذكر كنيد .

8-دو ماده ي آلي و دو ماده ي معدني را بنويسيد .

9-چرا سرعت بيشتر واكنش ها در دماي بالاتر از Cْ45 كاهش مي يابد ؟

10-تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.

11-اگر به يك سيب زميني مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آن چه تغييري مي كند ؟

12-سه نقش مهم پروتئين ها در بدن  بنويسيد .

13-چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد.

14-آنزيم ها جزءكدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

15-سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .

16-اجزاي سازنده ي تري گليسريد را بنويسيد و يك نقش مهم ليپيدها را نام ببريد .

17-گليكوژن در بدن ما  در چه اندام هايي ذخيره مي شود ؟

18-واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب ……….و…………مي باشد.

19-از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.

20-چرا دماي بالا براي موجودات مضر است ؟

فصل سوم:

 

1)ماده ي سبزموجوددرگياه چه نام دارد؟

2)چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟

3)يك نقش رگبرگ ويك نقش كوتيكول رابنوبسيد؟

4)درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟

5)تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين مي گردد؟

6)باطراحي آزمايشي اثردمابرشدت فتوسنتزراتحقيق كنيد؟

7)گياهان گلوكزرابه صورت چه مولكولي ذخيره مي كنند؟

8)چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

9)سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟

10)موادخامي كه درفرايندفتوسنتزمصرف مي شوندرانام ببريد؟

11)دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟

12)ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟

13)كوتيكول و ميانبرگ راتعريف كنيد؟

14)كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟

15)افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

16)مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟وچرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب  نيست؟

17)آياگياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟

18)چراگياهان آكواريم موجب جلوگيري ازمرگ ماهي هامي شوند؟

19)كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟

20)چراهمه ي فتوسنتزكنندگان ابزي حداكثرتاعمق صدمتري آب مي توانندزندگي كنند؟

21)فتوسنتزراتعريف كنيدوموادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟

22)هريك ازبخشهاي زير در  برگ چه كاري انجام مي دهند؟

الف ـ سلولهاي نگهبان روزنه                    ب ـ كوتيكول                   ج ـ رگبرگ

23)گياهان براي تبديل كردن گلوكزبه پروتئين به چه عنصري نيازدارند؟آن راچگونه به دست مي آورند؟

24)چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

25)چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟

26)ازعوامل محيطي موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنويسيد؟

27)چرابعضي ازسيب زميني هاسبزرنگ هستند؟

28)به نظرشماچراتعدادماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري داردفراوانتراست؟

29)دوماده راكه طي فتوسنتزمصرف مي شوندرابنويسيد؟

30)نمودارزيراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان مي دهد.منحني راتفسيركنيد؟

1– كدام يك جزء عناصر سازنده لیپید ها  نمي با شد؟

      الف )  اكسيژن (    )       ب)  كربن (    )           

        ج )نيتروژن  (    )      د ) هيدروژن(    )

2 - كدام يك جزء عناصر سازنده هیدرات های کربن  نمي با شد؟

        الف )  اكسيژن (    )       ب)  كربن (    )          

        ج )نيتروژن  (    )      د ) هيدروژن(    )

3- كدام هيدرات كربن زير ، يك دي ساكاريد است ؟

   الف ) فروكتوز (   )      ب ) ساكارز (   )     ج )  گلوكز (   )     د ) سلولز (   )

4- كدام هيدرات كربن زير ، يك پلي ساكاريد است ؟

  الف ) فروكتوز ( )        ب ) ساكارز  (  )      ج )  گلوكز  (  )    د ) سلولز (   )

5 – معرو ف ترين دي سا كاريد چه نام  دارد ؟  

  الف ) گلو كز(  )    ب )  سا كارز (  )  ج ) نشا سته (  )    د ) سلو لز(  )

6 - كدام عنصر زير در تمام پروتئين ها ديده نمي شود؟

         الف) نيتروژن (   )        ب )اكسيژن(   )      

           ج )گوگرد (     )         د ) كربن (     )

7 - سلول هاي نگهبان روزنه در بين سلول هاي كدام بخش برگ ديده مي شود ؟

        الف )  اپيدرم (    )             ب)  كوتيكول(    )      

         ج )ميان برگ  (    )    د ) رگبرگها(    )

8 -   نشا سته در كدام قسمت گياه بيشر ذخيره مي شود ؟

 الف ) كلروپلاست  (  )     ب )  ريشه (  )   ج ) ميوه (  )     د ) ساقه (   )   

9 -  كدام يك جزء محصو لا ت اصلي  فتو سنتزمی باشد؟

 الف ) آ ب (    )          ب ) دي اكسيد كربن (     )   

      ج ) اكسيژ ن (      )          د ) هر سه (   )  

10 -  كدام يك جزء موادخام در  فتوسنتزممی باشد؟

 الف ) هیدرات کربن(  )          ب ) دي اكسيد كربن (   )    

        ج ) اكسيژ ن (      )        د ) هر سه(   )

  بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد .

11– پروتئيني به نام               وظيفه انتقال گاز هاي تنفسي را در خون بر عهده دارد .

12 –پروتئيني به نام هموگلوبین  وظيفه انتقال          را در خون بر عهده دارد .

13 – سلول انرژي لازم براي انجام واكنش هاي زيستي رااز سوزاندن             به دست مي آورد .

14 – سوخت رايج بسياري از سلول ها                  نا م دارد .  

15 – معروفترين دي ساكاريد              نام دارد .

16 -  كرو ماتين از پروتئين و              ساخته شده است .       

17- ساکارز معروفترين            نام دارد .

18- معروفترين مو نو ساكاريد           نام دارد .

19– نشاسته بيشتر در                 برگ  ذخيره مي شود .               

20 - انتقال مواد واستحكام برگ ها از وظايف                   مي باشد. 

21 - انتقال آب و مواد معدني از ريشه به برگ ها از وظايف          مي باشد. 

22 – در مو لكول كلرو فيل عنصر فلزي             وجود دارد .

23 وظيفه  آوند چوبي                                 مي باشد .

بخش سوم : در سوالات زير گزينه غلط را با علامت ( غ )  و

         صحيح را با علامت (  ص )  مشخص كنيد .

24 – ساکارز نوعی پلی ساکارید است. (     )

25– يكي از وظايف آنزيم ها توليد انرژي است .  (       )            

26 – يكي از وظايف چربي ها توليد انرژي است .   (      )  

27 – براي شناسايي نشاسته از  لو گو ل استفاده مي شود . (   )

28 – نشاسته به راحتی در آب حل می شود. (     )

29- گلوکزبه راحتي در آب حل می شود .   (     )                          

30- گیاهان نیتروژن  مورد نیاز خود را از هوا به دست می آورتد . (      )

31 - سلول هاي نگهبان روزنه معمولا در روزنه پاييني فراونند.(    )    

32 - سلول هاي نگهبان روزنه  كلرو پلا ست ندارند.(    )     

33 - سلول هاي نگهبان روزنه  كلرو پلا ست دارند.(     )

34 - سلو لز در سلول هاي گياهي و جانوري ديده مي شود . (     )  

35– لايه مياني در گياهان بيشر از  سلو لز تشكيل شده است. (    )

بخش چهارم : سو الات تشريحي

 36 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟

   ماده آلی - سلول نگهبان روزنه - اپيد رم- میان برگ -   فتوسنتز

37- الف) معروف ترين نوع ليپيد را نام ببرید؟

           ب ) ودووظیفه مهم لیپید ها را بنويسيد ؟

38- معروف ترين نوع ليپيد را نام برده و ساختمان آن را بنويسيد ؟ 

39 - واحد سازنده پروتيين ها را نوشته و وظايف مهم پروتئين ها را بنويسد ؟

40 - مهمترين وظايف پروتيين ها را بنويسيد ؟

41 - مهمترين وظايف ليپيد ها را نوشته و معروف ترين نوع ليپيد را نام ببريد؟

42 - پلی ساکارید مخصوص سلول های جانوری چه نام دارد؟

        و در کدام اندام های بدن ذخیره می شود ؟

43- عمل فتوسنتز بیشتر در کدام قسمت برگ ا نجام می گیرد ؟ چرا  ؟

44- دو وظيفه کو تیکول را بنويسيد ؟

45 - سه ویژگی که برگ ر ا برای عمل فتوسنتز مناسب کرده است ر ابنویسید ؟

46- دو وظيفه رگبرگ هارا بنويسيد ؟ 

47 - وظايف كوتيكول رابنويسد ؟

48 - فتوسنتز كنندگان اصلي كره زمين كدام اند ؟ چرا ؟ 

49 -  مواد اوليه و محصو لا ت فرآ يند فتو سنتز را نام ببريد ؟

 سوالات فصل 4علوم زیستی وبهداشت

سوالات بخش چهارم   علوم زیستی

تولید کنندگی

1-   مواد خام ومحصولات فتوسنتز را نام ببرید.

2-گیاهان وجانوران انرژی موردنیاز خود را ازکجامی گیرند؟

3-فتوسنتز چیست؟ چهار عامل موثر بر شدت فتوسنتز را نام ببرید.

4-درآزمایش مربوط به فتوسنتز ، ون هلمونت ، افزایش وزن درخت را ناشی از کدام عامل دانست ؟ اشتباه وی درطراحی این آزمایش چه بود؟

5- اگر شما بخواهید تاثیر مقدار مختلف نور را در شدت فتوسنتز اندازه گیری کنید چه نوع آزمایشی طراحی می کنید؟

6-برگ های برخی از گیاهان قرمز است آیا این گیاهان فتوسنتز انجام نمی دهند؟ چنیین گیاهانی انرژی خود را از چه راهی به دست می آورند؟

7-به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف-آغاز کنند ه واکنش های فتوسنتزی درگیاهان چه ماده ای است؟

ب-اندام اصلی فتوسنتز در گیاهان چه نام دارد؟

ج- منشا سلول نگهبان روزنه در برگ گیاه چیست؟

د- جنس لایه کوتیکول را مشخص کنید

8-درساختار میکروسکوپی برگ چه لایه هایی مشاهده می شود؟

9-کوتیکول چیست؟ چه وظیفه ای دارد؟

10-سبز بودن بودن بعضی از غده های سیب زمینی چه اطلاعاتی درباره محیطی که آن ها را نگهداری کرده اند ، به ما می دهد؟

11-نقش سلول نگهبان روزنه چیست؟ دوتفاوت سلول نگهبان با سلول روپوست را بنویسید.

12-الف- میان برگ چیست؟ ب- رگبرگ های موجود در میان برگ چه نقشی دارند؟(شهریور 79)

13-آب ومحصولات فتوسنتزی از چه راهی در برگ ها انتقال می یابند؟

14-چرا گلوکز برای انباشته شدن در گیاه مناسب نیست؟ این مولکول به صورت در گیاه ذخیره می شود؟ درچه اندام هایی ذخیره می گردد؟

15-الف- رشدگیاهانی که برگ های ابلق (سفید وسبز ) دارند آهسته تر از گیاهان دیگر است.  ب- گیاهان آکواریوم موجب جلوگیری از مر گ ماهیان می شوند. چرا؟

16- تولید چربی در گیاهان چگونه صورت می گیرد؟برای تامین تر کیبات نیتروژن دارموردنیاز گیاه استفاده از باکتری های خاک مناسب تر است یا کودهای شیمیایی ؟چرا؟

17-چه ویژگی هایی برگ را برای انجام عمل فتوسنتز مناسب می سازد؟

18-فتوسنتز کنندگان اصلی وعمده کره زمین کدام اند؟ چرا؟

19-چرا همه فتوسنتز کنندگان آبزی حداکثر تاعمق صدمتری آب می توانند زندگی کنند؟

20-فتوسنتز بیشتر در کدام بخش ها ی برگ صورت می گیرد؟ چرا؟

21-تعداد روزنه های سطح زیرین برگ ها بسیار بیشتر از سطح بالایی آن است. این ویژگی چه فایده ای دارد ؟

22-یک گیاه سالم را درون مایعی که عنصر منیزیم نداشت کاشتیم ، چند هفته بعد برگ های آن به تدریج زرد شد ومقدار نشاسته در برگ های آن کاهش یافت:

الف-علت زرد شدن تدریجی برگ ها چیست؟

ب- چرا مقدار نشاسته موجود دربرگ ها ی زرد شده کاهش یافت؟

23-الف-بسیاری از برگ های گیاهتان نازک هستند ، اما مساحت زیادی دارند، چرا؟

ب- کوتیکول توسط کدام لایه برگ ساخته می شود؟

 

 

چند پرسش تکمیلی:

24-عوامل موثر بر فتوسنتز دو دسته اند ، عوامل درونی وبیرونی ، این عوامل را جداگانه نام ببرید.

25-شدت فتو سنتز را چگونه محاسبه می کنند؟

26-منظوراز واکنش های نوری وتاریکی فتوسنتز چیست؟ نتایج هر مرحله چیست؟

27- چه رنگیزه هایی به غیر از کلروفیل در گیاهان یافت می شو؟

28- چرا فتوسنتز را یک فرآیند انرژی اندوز می  دانند؟

29- منحنی مقابل تاثیر دمارا بر میزان فتوسنتز نشان می دهد ، این منحنی را تفسیر کنید.

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 14:57 توسط مرتضی نوری زاده |

بسمه تعالی

  مديريت آموزش وپرورش ناحيه ۱ اراک  سئوالات امتحانی پایانی نوبت اول دی ماه        درس :علوم زيستي وبهداشت       پایه: اول     رشته: عمومی       وقت امتحان: 70 دقيقه         

                                 سال تحصیلی :                     

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت   ضربد ر مشخص كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

1- مرحله سوم روش علمي كدام است ؟   

     الف ) جمع آوري اطلاعات (  )   ب ) آزمايش فرضيه(  )   ج )فرضيه سازي  (  )  د ) ثبت يا فته ها(    )

  2- كدام يك جزء عناصر سازنده ليپيد ها نمي با شد؟

       الف )  اكسيژن (    )       ب)  كربن (    )           ج )نيتروژن  (    )      د ) هيدروژن(    )

3 – قندموجود در شير چه نام دارد ؟ 

       الف)لاكتوز (    )         ب )ساكارز (     )            ج )  گلوكز (      )            د ) فروكتوز (      )

4 – عمل ترشح مواد به خارج سلول توسط كدام اندامك انجام مي شود ؟

    الف ) ميتوكندري (    )        ب )  دستگاه گلژي (    )      ج ) ليزوزوم (    )       د ) واكوئل  (    )

5 – علت بيماري پلاگر كمبود كدام كدام ويتامين است ؟ 

       الف )نياسين (    )             ب)  تيامين (    )             ج )كليسفرول  (    )    د ) رتينول (    )

6 – در كدام سلول زير ديواره سلولي وجود ندارد ؟ 

      الف ) گياهي(   )         ب )  قارچ (    )              ج ) جانوري (     )                  د ) باكتري (    )  

بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

   7 – کلسترول در روغن های            کمتراست .         8 - معروفترين مونو ساكاريد               نام دارد .

   9 - نام ديگر ریبو فلاوین ،           مي باشد .    10 -  نشاسته بيشتر در            برگ  ذخيره مي شود .

   11 -  انتقال آب و مواد معدني از ريشه به برگ ها از وظايف                   مي باشد. 

   12 -  نظريه خلق الساعه توسط              باطل شد .   13 -  وظيفه ميتو كندري                    مي باشد .

بخش سوم : در سوالات زير گزينه غلط را با علامت ( غ )  و صحيح را با علامت (  ص )  مشخص كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

  14 -   پاسخ همه پرسش هاي آدمي را مي توان با استفاده از روش علمي به دست آورد .  (      )

  15 - ديواره سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي ندارد .(   )

  16 – غذا هاي در يايي از بهترين منابع يد می با شند .(     )

  17 - يكي از وظايف چربي ها توليد انرژي است .   (   )  

    18 -  گلوکزبه راحتي در آب حل می شود .   (       )     

  19 - سلول هاي نگهبان روزنه  كلرو پلا ست ندارند.(       ) 

   20-  يكي ازوظايف سدیم كمك به انعقاد خون است . (     )         

 بخش چهارم : سو الات تشريحي ( 10 نمره )

 21 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟ (هر مورد 75 /0 نمره )

       الف ) تومور خوش خیم :

         ب ) آزمايش كنترل شده:

         ج ) كلسترول   :

          22 – واحد سازنده پروتيين ها را نوشته و دووظيفه مهم پروتئين ها را بنويسد ؟ ( 75 /0 نمره )

  

   23 – مواد خام مصرفی در فتوسنتز و مواد حاصل از آن را نام ببرید ؟ ( 1 نمره )

    24 – پلی ساکارید مخصوص سلول های جانوری چه نام دارد و در کدام اندام های بدن ذخیره می شود ؟ (75 /0  نمره )

 

  25 – الف ) پختن چه اثري بر تخم مرغ  دارد ؟ (5/0 نمره )

     ب) ازكدام ماده براي تهيه گوشت گياهي استفاده مي شود؟ گوشت گياهي را با گوشت جانوري مقايسه كنيد (دومورد)؟(75/0 نمره)

    ج ) یک  ویتامین محلول در چربی را نام ببرید؟( 25/0 نمره )

   26 – الف)عمل فتوسنتز بیشتر در کدام قسمت برگ ا نجام می گیرد ؟چرا ؟ (5/0 نمره )

      ب) دو وظیفه کو تیکول را بنويسيد ؟(5/0 نمره )

   27 - آيا محققان هميشه ،همه مراحل روش علمي را قدم به قدم مي پيمايند؟ چرا ؟ (75 /0 نمره )

   28 – مورد مصرف گلو تا مات مو نو سديم و عوارض ناشي از مصرف آن را بنويسيد ؟ (75 /0  نمره )

 

  29 – الف ) دومورد از  اصول نظریه سلولی را بنویسید ؟

          ب ) ويژگي مهم غشاي سلولي را بنویسید ؟ 25/1 نمره

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 14:52 توسط مرتضی نوری زاده |

 

*فصل هفتم(میکروبها ،بیماری وسلامتی):

1- میکروب چیست؟ودر چه جاهایی دیده می شود؟

2- میکروبها چه موجوداتی را شامل می شوند؟

3- بیماری واگیر یعنی چه؟

4- دومورد از مهمترین عوامل بیماری زا را نام ببرید؟

5- به چه دلیل ویروسها برای تولید مثل باید وارد سلولهای زنده شوند؟

6- مهمترین ویژگیهای ویروسها را نام ببرید؟

7- پیکر هر ویروس از چه اجزایی درست شده است؟

8- درهنگام حمله ویروسها به سلولها کدام بخش ویروس،وارد سلول می شود؟

9- وقتی می گوییم«ویروسها میزبان اختصاصی دارن»یعنی چه؟

10-به چه دلیل پس از وارد شدن برخی از ویروسها به سلول،سلول دیگر نمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد؟

11- بدن چگونه در برابر ویروسها از خود دفاع می کند؟

12- اینتر فرون از چه سلولهایی ترشح می شود وجنس آن از چه ماده ای می باشد؟

13- از ویروسها در چه مواردی استفاده می شود؟

14- چند مورد از علائم بیماری سرما خوردگی را بنویسید؟

15- راههای انتقال بیماری سرما خوردگی را بنویسید؟

16- جهت پیشگیری از انتقال بیماری سرما خوردگی به دیگران چه اقداماتی باید انجام شود؟

17- شایع ترین وکم خطر ناکترین بیماریهای ویروسی کدام است؟

18- معمولا چند روز پس از سرما خوردگی فرد در اثر دفاع بدن بهبود می یابد؟

19- هنگام ابتلا به بیماری سرما خوردگی در چه مواردی باید به پزشک مراجعه کرد؟

20- ساده ترین موجودات زنده که ساختار سلولی دارند کدامند؟

21- باکتریها در چه جاهایی یافت می شوند؟

22- درشرایط محیطی مساعد باکتریها هر چند دقیقه یکبار تکثیر می کنند؟

23- اهمیت هاگ سازی در باکتریها چیست؟

24- بیشتر باکتریها درچه محیطی بهتر زنده می ماند؟

25- منظور از هاگ درونی در باکتریها چیست؟

26- موادسلولی داخل هاگ درونی باکتریها چه محیطهایی را می تواند تحمل کند؟(هاگ درونی از چه نظر اهمیت دارد)؟

27- یک باکتری که هاگ درونی تشکیل می دهد نام ببرید؟

28- باکتریهایی که نمی توانند غذاسازی کنند از نظر تغذیه به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید؟

29- منظور از باکتریهای ساپروفیت وانگل چیست؟

30- عامل زخم(ترک)لای انگشتان پا چیست وچه نوع تغذیه ای دارد؟

31- بدن ما چند خط دفاعی مهم علیه بیماری زاها دارد نام برده ونقش هر یک را بنویسید؟

32- هنگامی که پوست بریده یا خراشیده می شود مقداری خون درآن محل لخته می شود ،اهمیت این عمل چیست؟

33- بریدگی های عمیق خطرناکترند یا سطحی چرا؟

34- باکتری مولد از هوازی است یا بی هوازی؟

 

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت   ضربدر مشخص كنيد .

1-  در كدام يك از بيماري هاي ويروسي زير بيشترين آسيب به شش وارد مي شود ؟ 

      الف ) ذات الريه (    )            ب) سرخك  (    )                  ج ) هپاتيت  (    )        د ) اوريون (    )

 2 - در كدام يك از بيماري هاي ويروسي زير بيشترين آسيب به كبد وارد مي شود ؟ 

      الف ) ذات الريه (    )            ب) سرخك  (    )                  ج ) هپاتيت  (    )        د ) اوريون (    )

3– در كدام يك از بيماري هاي ويروسي زير بيشترين آسيب به غده های بزاقی وارد مي شود ؟ 

      الف ) ذات الريه (    )            ب) سرخك  (    )                  ج ) هپاتيت  (    )        د ) اوريون (    )

  بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد .

4-  به ماده ای که از میکروب ضعیف شده ویا کشته شده تهیه می شود        می گویند.     5 - ترشح پاد تن توسط            انجام می شود.  

بخش سوم: درسوالات زيرگزينه غلط را با علامت (غ ) و صحيح را با علامت (ص) مشخص كنيد .

6 – تمام باكتري ها مي توانند هاگ دروني تشكيل دهند . (      )

 7 – همه انگل ها  بيماري زا هستند  . (    )   8 -  ترشح پاد تن توسط فاگوسیت ها انجام می شود. (   )         9 –در هنگام حمله ويروس به سلول ها پوشش پروتئيني نيز وارد سلول مي شود . (   )

10-  باكتري کزاز مي تواند هاگ دروني تشكيل دهند . (   )                                                            11 – باكتري ها بيشر به سلول هاي جانوري شباهت دارند . (    )

بخش چهارم : سو الات تشريحي

 12 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟

      باكتري ساپروفيت -  واكسن – آنتي بيو تيك -  اينتر فرون  -

13 - سه شكل تغذيه باكتري ها را بنويسيد ؟   

14 - كدام قسمت ها در ساختمان همه باكتري  ها ديده نمي شود ؟  

15 - دوگروه اصلي گلبول هاي سفيد را نام برده و عمل هر يك را بنويسيد ؟

16 - سه ويژگي مشترك ويروس ها  را بنويسيد ؟ 

17 - چرا براي همه بيماري ها واكسن وجود ندارد  ؟ 

18 - آيا ويرو س ها انگل اجباري درون سلولي هستند ؟ چرا ؟

19 - دو مورد از فوايد باكتري ها را بنويسيد  ؟

20 - سه  مورد كاربرد ويروس ها  را بنويسيد ؟ 

21 - باكتر ي ها به سلول هاي گياهي بيشتر شباهت دارند يا  به سلول هاي جانوري ؟ چرا ؟

22 - چرا مبارزه با بيماري هاي باكتر يايي آسانتر از مبارزه با بيماري هاي ويروسي است ؟ 

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 14:46 توسط مرتضی نوری زاده |

سؤالات فصل اول به ترتیب مطالب کتاب

1-      آدمی به علت ................... گاهی به خرافات و، جادوگری و حدس و گمان روی آروده است.

2-      تفکر علمی چیست؟

3-      اگر برای یافتن پاسخ سؤالهایمان ار ............................. و ........................... استفاده کنیم ، آنگاه به تفکر علمی نزدیک شده ایم.

4-      شکل مقابل بیانگر چه مطلبی است؟


5-      یک محقق دارای چه ویژگی هایی است؟

6-      برای کاستن از خطاهای اندام حسی ، یک محقق چه می کند؟

7-      روش علمی چیست؟

8-      قبل از مرحله‌ی فرضیه سازی به ترتیب در روش علمی ، چه مراحلی طی شده است؟

9-      آیا محققان همیشه کارهای خود را از صفر ( تعریف مسئله) شروع می کنند؟ چرا؟

10-   پژوهشگران برای جمع آوری اطلاعات در بیشتر موارد دست به ....................... و ........................... می زنند.

11-   فرضیه چیست؟

12-   چرا محققان آزمایش های خود را تکرار می کنند؟

13-    این تکرار آزمایش جزء‌کدام مرحله از روش علمی است؟

14-   خلق الساعه چیست؟

15-   آزمایش آقای ون هلمونت در رابطه با خلق الساعه ، چه بود؟

16-   اشتباه آقای ون هلمونت در بررسی خلق الساعه چه بود؟

17-   دانشمندان پس از ون هلمونت از کارهای او چه نتایجی گرفتند؟

18-   ویژگی های یک آزمایش کنترل شده کدامند؟

19-   کنترل یک آزمایش چه فایده ای دارد؟

20-   چرا هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغیرها به جز یکی از آنها که مورد آزمایش است ثابت باشد ؟

21-   طرح مسئله ی آقای ردی چه بود؟

22-   آقای ردی در مرحله‌ی جمع آوری اطلاعات ، چه کارهایی انجام داد؟

23-   فرضیه ی آقای ردی چه بود؟

24-   آزمایش کنترل شده‌ی آقای ردی چه بود؟

25-   آقای ردی از آزمایشات ( آزمایش کنترل شده) خود چه نتیجه ای گرفت؟

26-   آقای ردی در مرحله‌ی انتشار ، چه کاری اناجم داد؟

27-   علوم زیستی چیست؟

28-   دانش علوم زیستی چیست؟

29-   شاخه های اصلی علوم زیستی کدامند؟ هر کدام به چه منظور صورت می گیرند؟

30-   کدامیک از شاخه های علوم زیستی به دیگری وابسته است؟ چرا؟

31-   آیا می توان با روش علمی به همه ی پرسش های آدمی پاسخ داد؟ چرا؟

32-   دو علمی که بیشترین تأثیر و کاربرد را در علوم زیستی دارند کدامند؟

 

سوالات فصل اول در امتحانات قبلی


1)      به ترتیب در روش علمی بعد از مرحله فرضیه سازی دو مرحله بعد کدامند ؟

2)      از ویژگی های دانشمندان و محققان دو مورد را بنویسید .

3)      هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

a.       الف ) علوم زیستی :

b.       الف ) علوم زیستی پایه ای :

c.       الف ) فرضیه

d.       الف ) تفکر علمی

4)      جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .

ü       وقتی برای همه پاسخ هایی که می دهیم دلیل کافی داشته باشیم آنگاه به ----------- نزدیک شده ایم .

ü       الف ) حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات قبلی درباره علت پدیده ای زده می شود --------- می نامند .

ü       ب ) استفاده انسان از پدیده های زیستی برای زندگی بهتر هدف --------------------- می باشد .

ü       الف ) ابزار دقیق اندازه گیری به کمک ------------------ محققان می آیند .

ü       ب ) مرحله پنجم از روش علمی  ------------ می باشد .

ü        هر سلول از سه جزء اصلی ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

ü       علوم زیستی .................. برای استفاده انسان از پدیده های زیستی به منظور زندگی بهتر فعالیت دارد .

ü       ب ) آدمی به علت  ------------ به خرافات ، جادوگری و حدس و گمان روی آورده است .

ü       الف ) مراحل روش علمی عبارتند از :

ü       تعریف مسئله ç -------- ç فرضیه سازی ç -------- ç  ثبت یافته ها    ç تفسیر و نتیجه گیری ç    انتشار گزارش

ü       ب ) آزمایش کنترل شده آزمایشی است که در آن -----------------------------------

5)      پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند ؟

6)      نظریه سلولی به چه مواردی اشاره می کند ؟ (دو مورد)

7)      الف ) روش علمی را تعریف کنید .

ب ) در مراحل روش علمی بعد از جمع آوری اطلاعات چه مرحله ای  قرار دارد ؟

8)      چرا برای یافتن پاسخ همه پرسش ها ، نمی توان از روش علمی استفاده کرد ؟

9)      جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید :

a.       الف ) از خطاهای حس بینایی دو مورد را بنویسید .

b.       ب ) پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرند ؟

10)   طرح مسئله آقای ردی چه بود ؟

11)   دو علمی را که بیشترین اهمیت و کاربرد را در علوم زیستی دارند نام ببرید  .

12)   چرا نمی توان پاسخ همه پرسش ها را از طریق روش علمی به دست آورد ؟

13)   کنترل آزمایش چه فایده ای دارد ؟

14)   چرا محققان نتایج کارهای خود را منتشر می کنند ؟

15)   پاسخ دهید که : الف ) ویژگی های آزمایش کنترل شده کدامند ؟

ب ) آقای ردی از آزمایش کنترل شده خود چه نتیجه ای گرفت ؟

ج ) پنجمین مرحله از مراحل پلکان مانند روش علمی کدام است ؟

16)   ب )آزمایش کنترل شده در ازمایش ردی چه بود ؟

17)   علوم زیستی کاربردی را تعریف کنید .

18)   یک مثال برای خطای لامسه بنویسید .

19)   اگر غلظت کربن دی اکسید محیط از 1/0 % بیشتر باشد ، شدت فتوسنتز کاهش می یابد . چگونه این موضوع را آزمایش می کنید ؟

20)   در آزمایش های آقای ردی :

الف ) هدف از تکرار آزمایش ها چه بود ؟

ب ) آزمایش کنترلی او را بنویسید .

21)   پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرند ؟ مثال بزنید .

22)    ب ) نوشتن کتاب آزمایشهایی درباره پیدایش حشرات توسط آقای ردی بیانگر کدام مرحله در روش علمی است ؟

23)   الف )برای خطای بینایی یک مثال بزنید .

ب ) یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت در رابطه با نظریه خلق الساعه چه بود ؟

24)   الف ) نظریه تولید خود بخودی (خلق الساعه )چه چیزی را بیان می کند ؟

ب ) چرا معمولا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟

25)   پنهان کردن گوشت زیر خاک توسط ردی و تکرار آزمایش کدامیک از مراحل روش علمی را نشان می دهد ؟

26)   چرا باید پژوهشگر سعی کند همه عواملی را که بر نتیجه آزمایش اثر می گذارند کنترل کند ؟

27)   یک راه غلبه بر خطاها و محدودیت حواس آدمی را ذکر کنید .

28)   بعد از اینکه حدس و گمان ما درباره اطلاعات بدست آمده اثبات شد ، آنگاه به کدامیک از جواب های زیر رسیده ایم؟ 

29)   نظریه¨        قانون   ¨      فرضیه  ¨       تصورات¨

30)   کدامیک از افراد زیر نظریه خلق الساعه را به طور کامل رد کرد ؟

ون هلمونت ¨    فرانچسکو ردی ¨    ارسطو¨   لویی پاستور¨

31)   در کارهای آقای ردی مراحل اول و دوم روش علمی را مشخص کنید .

 

علوم زیستی سال اول دبیرستان فصل اول ( سؤالها به ترتیب صفحات کتاب نوشته شده است)


 1. یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید.
 2. روش علمی حل مسایل چیست؟
 3. مراحل مختلف روش علمی را به ترتیب نام ببرید.
 4. در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟
 5. هدف از تعریف مسئله در روش علمی چیست؟
 6. چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟
 7. فرضیه چیست؟
 8. در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟
 9. هدف از تکرار آزمایش در روش علمی چیست؟
 10. نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟
 11. کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را پذیرفتند؟
 12. کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را رد کردند؟
 13. آزمایشی که ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه انجام داد چه بود؟
 14. یکی از نقص های کار ون هلمونت را بنویسید؟
 15. دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟
 16. آزمایش ساده ای در مورد نظریه خلق الساعه بنویسید؟
  آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟
  - ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت چه فرضیه ای را ارائه داد و چگونه این فرضیه را آزمایش کرد؟
 17. فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟
 18. آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟
 19. در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟
 20. فرضیه ردی در مورد پیدایش مگس ها را بنویسید؟
 21. علوم زیستی چیست؟
 22. دو گروه اصلی علوم زیستی را بنویسید؟
 23. پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟
 24. پژوهشهای علوم زیستی پایه ای به چه منظور استفاده می شود؟
 25. آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟
 26. روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟
 27. چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهی ها بنویسید؟
 28. چرا هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغیرها به جز یکی از آنها که مورد آزمایش است ثابت باشد


 

نمونه سؤالات امتحانی فصل اول :           ۳/۹/۸۵


1-آزمایش کنترل شده را تعریف کنید؟

2- آزمایش ساده ای مورد نظریه خلق ا لساعه(پیدایش خود به خودی موجودات زنده )بنویسید؟

3- روش علمی برای چه موضوعاتی به کار می رود؟

4- فرضیه را تعریف کنید در علوم تجربی چگونه یک فرضیه تأیید یا رد می شود؟

5- فرانچسکو ردی از آزمایش های خود چه نتیجه ای گرفت؟

6- زیست شناسی چگونه علمی است؟

7- چند سال قبل در یکی از رودخانه های شمال تعداد زیادی ماهی تلف شدند،دو فرضیه در مورد علت مرگ ماهیها بنویسید؟

8- آزمایش های کنترلی ردی را بیان کنید ؟

9- علوم زیستی را تعریف کنید و دو گروه اصلی آن را بنویسید؟

10- دو درس مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

11- روش علمی را تعریف کنید و مراحل آن را بنویسید؟

12- هنگام انجام آزمایش ،باید همه ی متغییرها به جز یکی از مورد آزمایش است ،ثابت باشد،این کار چه لزومی دارد؟

13- نظریه خلق الساعه چیست ؟یک مثال بیاورید؟

14- شش مرحله از مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید؟

15-   در روش علمی پس از فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد؟

16-   یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی را بنویسید؟

17 – پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظور استفاده می شود؟

18-   چرا محققان معمولاًًکار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

19-   چرا نمی توان پاسخ همه ی پرسشها را با روش علمی بدست آورد؟

20-در آزمایش ها ردی مراحل اول و دوم روش علمی را بنویسید؟

21- فرضیه ردی در مورد پیدایش مگسها را بنویسید؟

22- چه موقع آدمی به خرافات ،جادوگری و حدس و گمان روی می آورد؟

23- چه موقع به تفکر علمی نزدیک می شویم ؟

24-آیا شک کردن در مسائل علمی لازم است؟در این مورد عوامل کمک کننده به محققان چیست ؟ مثال بزنید.

25-محققان برای حل مسائل علمی از چه روشی استفاده می کنند ؟این روش چند مرحله دارد؟ به ترتیب نام ببرید؟

26-مرحله قبل و بعد از آزمایش فرضیه را بنویسید؟

27-مرحله 2و 5و7 روش علمی را بنویسید؟

28-فرضیه را تعریف کنید؟ و یک مرحله قبل از آن و دو مرحله بعد از آن را بنویسید؟

29-آیا محققان همه مراحل علمی را قدم به قدم می پیمایند ؟چرا؟

30- برای اولین بار نظریه خلق الساعه توسط چه کسی مطرح شد ؟نظریه را ذکر کنید.

31-دو دانشمند نام ببرید که با آزمایشات خود نظریه خلق الساعه را تائید کردند.

32-آزمایش ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه چه بود؟

33-دو درس مهم که دانشمندان از آزمایش ون هلمونت گرفتند را بنویسید.

34-یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت چه بود؟

35-کدام دانشمند با آزمایشات خود نظریه خلق الساعه را رد کرد.

36-نام کتابی که تحقیقات ردی در آن ثبت شده چیست ؟

37-چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

38-کاربرد روش علمی پیرامون چه موضوعاتی است؟

39-علوم مکمل علوم زیستی را نام ببرید.

40- چرا آدمی برای شناخت محیط اطرافش باید از ابزار استفاده کند؟

41- چرا باید در روش علمی مسئله به روشنی تعریف شود؟

42-فرضیه و نظریه(تئوری)چه تفاوتی با هم دارند؟

43-در طراحی آزمایش ،چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟

44-ویژگی های یک مشاهده خوب کدام است؟

45-وجه تمایز آزمایش ردی،با آزمایش دیگر پژوهشگران (مثلا ون هلمونت )چه بود؟


 

فصل دوم ( سؤالها به ترتیب صفحات کتاب نوشته شده است)


1)      مهم ترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

2)      موجودات زنده از لحاظ تعداد سلول چند دسته اند؟

3)      از نظریات کدام دانشمندان در بیان نظریه سلولی استفاده شد؟ هر کدام از آنها به چه نتایجی دست یافتند؟

4)      سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

5)      سلول را تعریف کنید؟

6)      سه بخش اساسی سلول را نام ببرید.

7)      کدام بخش سلول نقش اساسی در زندگی سلول دارد؟

8)      نقش غشای سلولی چیست؟

9)      غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابیرا تعریف کرده و بنویسید مربوط به کدام بخش سلول است؟

10)   چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

11)   دیواره سلولی در چه سلولهایی وجود دارد؟

12)   چرا بسیاری از بخشهای گیاهان نسبت به جانوران محکمتر است؟

13)   چرا بسیاری از مولکولها از دیواره سلولی عبور می کنند؟

14)   از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

15)   فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

16)   ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

17)   واکنشهای زیستی سلول در کدام بخش آن صورت می گیرد؟

18)   منظور از اسکلت سلولی چیست؟

19)   چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

20)   اندامک های سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

21)   برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری           ب ـ ریبوزم                   ج‌- دیواره سلولی            د‌- کلروپلاست

22)   نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

23)   هر یک از اعمال بر عهده کدام بخش سلول است؟

24)   الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول            ب‌- آزاد کردن انرژی مواد  

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی                 د- ساختن پروتئین          

 ه‌- شناسایی سلولهای مجاور    

25)   مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامک های چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

26)   چرا سبزیجات خام یا نیمه پز نسبت به سبزیجات پخته شده مواد غذایی بیشتری دارند؟

27)   آب و مواد غذایی در کدام بخش از سلولهای پرتقال ذخیره می شود؟

28)   وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

29)   چرا بیشتر ریبوزم هایّّ روی شبکه آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

30)   دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

31)   کدام یک از اندامک های سلول غشای دو لایه دارند؟

32)   کدام یک از اندامک های سلول غشای تک لایه دارند؟

33)   بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد؟

34)   کروماتین چیست؟

35)   ماده اصلی کروماتین چه نام دارد؟

36)   DNA‌مخفف ................................................................ می باشد.

37)   نقش DNA  چیست؟

38)   در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

39)   هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

40)   نقش هستک را بنویسید؟

41)   رشته کروماتین در چه زمانی و با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

42)   با رسم یک شکل تفاوت کروماتین و کرووزوم را از لحاظ ساختار فیزیکی نشان دهید؟

43)   تفاوت کروموزوم و کروماتین از لحاظ ساختار شیمیایی چیست؟

44)   آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

45)   نحوه درست کردن کارت کروموزومی را توضیح دهید.

46)   کروموزم و سانترومر را تعریف کنید؟

47)   محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

48)   شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

49)   تفاوت کروموزومهای زن و مرد چیست؟

50)   چه تفاوتی بین سلولهای موجود در پیکر موجود پر سلولی وجود دارد؟

51)   هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کرده و مثال بزنید؟

- بافت                - اندام                        - دستگاه

52)   با توجه به نمودار زیر بگوئید زنده بودن از کدام سطح شروع می شود؟

اجزای اتم ---- اتم---- مولکول---- اندامک---- سلول---- بافت----اندام---- دستگاه---- فرد

53)   تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

54)   میتوز را تعریف کنید؟

55)   مراحل تقسیم میتوز را با رسم شکل نشان دهید.

56)   سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید     ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

57)   رشد بدن ما بیشتر در نتیجه چیست؟

58)   چه زمانی تقسیم سلولی در بدن ما متوقف می شود؟

59)   تقسیم سلولها در بدن ما چگونه متوقف می شود؟

60)   نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

61)   تومور را تعریف کنید؟

62)   -انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

63)   کلمه سرطان به چه معنی است؟

64)   با رسم یک شکل تومور بدخیم را با تومور خوش خیم مقایسه کنید.

65)   چند مورد از عوامل بروز سرطان را بیان کنید.


 

نمونه سوالات امتحانی فصل 2 :


1- مهمترین تفاوت موجودات زنده و غیر زنده چیست؟

2- آیا غشاء خاصیت نفوذپذیری انتخابی دارد؟

3- یک نقش دیواره سلولی را بنویسید؟

4- چه بخشی از سلول سبب  استحکام بخشیدن به سلول است؟

5- اندامکهای سلولی که به ترتیب نقش آنها آزادسازی انرژی و پروتئین سازی است را نام ببرید؟

6- مادة اصلی کروماتین چه نام دارد؟

7- آیا تعداد کروموزوم‌های سلولها عصبی انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

8- تقسیم هسته سلول را چه می نامند؟

9- نتیجه از کار افتادن فرایندهای کنترل کننده تقسیم سلولی چیست؟

10- کروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعریف کنید؟

 

11- برای هر یک از ساختارهای زیر حداقل یک وظیفه را ذکر کنید.

الف‌ـ میتوکندری     ب ـ ریبوزوم     ج‌- دیوارة سلولی        د‌- کلروپلاست

12-  چرا بیشتر ریبوزومهای روی شبکة آندوپلاسمی چسبیده‌اند؟

13-  در ساختار کروماتین چه موادی شرکت دارند؟

14-  سه اصل نظریه سلولی را بنویسید؟

15-  چگونه یک سلول، سلولهای مجاور خود و مواد موجود در محیط را شناسایی می کند؟

16-  مادة قرمز رنگ در کدامیک از اندامکهای چغندر قرمز وجود دارد و این ماده رنگی در چه صورتی از سلولهای چغندر قرمز خارج می شود؟

17-  هسته از چه بخشهایی ساخته شده است، فقط نام ببرید؟(4مورد)

18-  اندام چیست؟(با ذکر دو مثال)

19-  نقش واکوئل و لیزوزم را در سلول بنویسید؟

20-  فرق دیوارة سلولی و غشای پلاسمایی را بنویسید؟

 21-هر یک از اعمال بر عهدة کدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد کردن انرژی مواد

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازی        د- ساختن پروتئین

22-انواع تومور را نام برده و یک تفاوت آنها را بنویسید؟

23- دو تفاوت میان سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟

24- محل کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

25- تومور، کروماتین و میتوز را تعریف کنید؟

26- اجزای اصلی سلول را نام ببرید؟

27- اندام را تعریف کنید و یک مثال بزنید؟

28- وظایف شبکة آندوپلاسمی در سلول چیست؟

29- در زمان تقسیم، رشته کروماتین با چه تغییراتی به کروموزم تبدیل می شود؟

30- محل اتصال دو کروماتید یک کروموزم چه نام دارد؟

31- انواع تومور را نام ببرید؟

32- شکل یک کروموزم را رسم و بخش‌های مختلف آنرا نامگذاری کنید؟

33- از وظایف دیواره سلول در گیاهان 3مورد را ذکر کنید؟

34- هر یک از وظایف زیر به عهده کدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسایی سلولهای مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

35-   سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود می آید ؟    

ب‌- هر یک از سلوهای حاصل چند عدد کروموزم خواهند داشت؟

36- منظور از اسکلت سلولی چیست؟

37- پروتئین سازی و تجزیه مواد هر کدام بر عهدة کدام بخش سلول است؟

38-جمله زیر را کامل کنید:

موجودات زنده از لحاظ شکل.و،..............، اندازه و ..................گوناگونند.

39-شباهتهای اساسی موجودات زنده بایکدیگر چیست؟

40-سازمان یافتگی موجودات زنده چند جنبه دارد؟نام ببرید.

41-این جمله را کامل کنید: بدن موجودات زنده از ..............ساخته شده است. بعضی از موجودات زنده ...............و بعضی دیگر ....................اند.

42-نظریه ماتیا س شلایدن و تئودور شوان را بنویسید و بگوئید کدام نظریه کامل تر است؟

43-نظریه رودولف فیرخو را بنویسید.

44-جمع بندی نظریه سلولی شلایدن و شوان را بنویسید.

45- نظریه سلولی به شکل امروزی را بنویسید.

46-بخش های اساسی هر سلول را نام ببرید.

47-اندامک ها کجا واقع شده اند.

48-نقش اصلی و اساسی در زندگی سلول به عهده کدام بخش است؟

50-طرح ساده ای از یک سلول رسم کنید و غشا و سیتوپلاسم و هسته رامشخص کنید.

51-کار غشا سلولی چیست؟

52- خاصیت نفوذ پذیری انتخابی غشا را توضیح دهید.

53-دیواره سلولی مختص کدام موجودات زنده است و کجا واقع شده است؟

54-آیا دیواره سلولی خاصیت نفوذ پذیری انتخابی دارد؟

55-کار دیواره سلولی چیست؟

56-ترکیب اصلی سیتوپلاسم را نام ببرید.

57-اسکلت سلولی از چه اجزایی تشکیل شده است؟وظیفه اسکلت سلولی چیست ؟

58-کار هر یک از اجزای سیتوپلاسمی نام برده شده را بنویسید؟

الف-ریبوزوم             ب- شبکه آندوپلاسمی            ج-میتوکندری      د-واکوئول    ه-دستگاه گلژی        و-لیزوزوم

59-ساختمان هر یک از  اجزای سیتوپلاسمی نام برده شده را شرح دهید.

ریبوزوم-شبکه آندوپلاسمی- میتوکندری- واکوئول -– دستگاه گلژی –لیزوزوم

60-هر کدام از اعمال زیر بر عهده کدام یک از اجزای سیتوپلاسمی است.

الف- پروتئین سازی      ب- تولید وپخش مواد          ج-آزادکردن انرژی           

 د-ترشح مواد به خارج

ه-ذخیره موادی مانند آب ، مواد غذایی و مواد زائد       و-  تجزیه و گوارش مواد

61-کدام اندامک خاص سلول های گیاهی است؟

62-کار اندامک کلروپلاست چیست؟

63-بزرگترین اندامک درون سلول .................است.

64-کار DNAچیست؟

65-ساختمان هسته را توضیح دهید.

66-هستک کجا واقع شده و کار آن چیست؟

67-محل ساخته شدن ریبوزومها کجاست؟

68-دو تفاوت سلول گیاهی و جانوری را بنویسید؟

69-هنگامی که سلول آماده تقسیم می شود چه وقایعی درون هسته اتفاق می افتد؟

70 -طرح ساده ای ازیک کروموزوم رسم کرده و نامگذاری کنید؟

71-تعداد کروموزوم ها ی هسته های سلول سازنده بدن انسان چند عدد است؟

72-چه تفاوتی بین کروموزوم های زن و مرد وجود دارد؟

73-بافت ، اندام و دستگاه را با ذکر یک مثال برای هر کدام تعریف کنید؟

74-آیا تقسیم سلول در زیست شناسی به معنای از وسط دو نیم شدن است؟

75-مراحل تقسیم میتوز را به ترتیب نام ببرید؟

76-مراحل تقسیم میتوز را برای سلولی که سه جفت کروموزوم دارد رسم کنید؟

77-متاستاز یا پخش سرطان را توضیح دهید؟

78-چهار علت ایجاد کننده سرطان را نام ببرید؟

79-بگوئید در هر یک از سلولهای زیر کدام اندامک فعالیت یا گسترش بیشتری دارد؟

الف-سلول سبز رنگ برگ گیاه

ب-سلول ماهیچه ای که دائما در حال کار است

ج-سلولی که دائما در حال ترشح پروتئین است

د-سلولی که دائما در حال تقسیم است

ه-سلولی که کارش به طور تخصصی ،خوردن میکروبهایی است که به بدن حمله کرده است .

80-بافت را تعریف کرده و مثالی از بافت بزنید. 

81-الف)کدام اندامک سلولی در انرژی زایی نقش دارد؟ 

ب) نقش هستک در هسته ی سلول چیست؟  

82-کدامیک از اندامک ها باعث تجزیه و گوارش مواد می شوند ؟

83-نقش هر یک از موارد زیر را در سلول مشخص کنید. 

الف)لیزوزوم        ب)هستک       ج)میتوکندری        د)اسکلت سلولی

84-الف) نقش میتوکندری در سلول چیست؟          ب)بزرگترین اندامک سلولی چیست؟


 

سوالات فصل دوم درس علوم زیستی و آزمایشگاه پایه اول متوسطه

1)           موجود جاندار با موجود بی جان چه تفاوتی دارد ؟

2)           جانداران از چه جهت هایی با همدیگر تفاوت دارند ؟

3)           عقیده و تعریف زیست شناسان از جاندار چیست ؟

4)           نظریه سلولی به چه مواردی اشاره دارد ؟

5)           سلول را تعریف کنید .

6)           سه بخش اصلی هر سلول را نام ببرید .

7)           غشای پلاسمایی را تعریف کنید .

کار غشای پلاسمایی چیست ؟

نفوذپذیری انتخابی یعنی چه ؟

8)           دیواره سلولی در کدام گروه جانداران یافت می شود ؟

نقش آن چیست ؟

آن را با غشای پلاسمایی مقایسه کنید .

9)           سیتوپلاسم را تعریف کنید . ترکیب اصلی آن از چیست ؟

10)       اسکلت سلولی را تعریف کنید .

11)       اندامک های سیتوپلاسم را نام ببرید .

12)       جدول زیر را کامل کنید .

نام اندامک

نقش

ویژگی مهم

شکل

در کدام گروه جانداران وجود دارد

ریبوزوم

 

 

 

 

واکوئل

 

 

 

 

کلروپلاست

 

 

 

 

میتوکندری

 

 

 

 

دستگاه گلژی

 

 

 

 

شبکه آندوپلاسمی

 

 

 

 

هسته

 

 

 

 

اسکلت سلولی

 

 

 

 

لیزوزوم

 

 

 

 

 

13)       بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد ؟

14)       ساختار هسته را شرح دهید .

15)       نقش هسته در سلول چیست ؟

16)       کروماتین چیست ؟

17)       هستک چیست و چه نقشی دارد ؟

18)       کروموزوم چیست ؟ ساختار آن را شرح دهید .

19)       شکل یک کروموزوم را رسم و بخش های آن را نامگذاری کنید .

20)       کاریوتیپ چیست ؟ و چگونه تهیه می شود ؟

21)       در کاریوتیپ کروموزوم ها بر چه اساس مرتب می شوند ؟

22)       هر یک از اصطلاحات یر را تعریف کنید :

a.       بافت :

b.       اندام :

c.       دستگاه

23)       فایده سازمان یافتگی سلول ها چیست ؟

24)       زبان یک بافت است یا اندام ؟ چرا ؟

25)       انواع بافت های بدن ما را نام ببرید .

26)       دستگاه های بدن ما کدامند ؟

27)       فایده تقسیم شدن سلول ها چیست ؟

28)       تقسیم میتوز را تعریف کنید .

29)       تقسیم میتوز را شرح دهید .

30)       در تقسیم میتوز برای کروموزوم ها چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟

31)       سرطان را تعریف کنید .

32)       تومور چیست ؟ انواع آن کدامند ؟

33)       ویژگی تومور های خوش خیم و بدخیم را بنویسید .

34)       چند مورد از علائم بیماری سرطان را نام ببرید .

35)       چه عواملی زمینه ساز بروز سرطان هستند ؟


 

 

سؤالات امتحانی فصل 2 در امتحانات پیشین


اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف ) اندام  :

ب ) میتوز :

اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

ب ) اندام :

ب ) اسکلت سلولی :

ب ) میتوز :

 ج ) بافت :

ب ) سرطان :

اجزای اصلی سلول را نام ببرید .

الف ) اندام را تعریف کرده و برای آن یک مثال بزنید .

وظیفه شبکه آندوپلاسمی در سلول چیست ؟

انواع تومور را نام ببرید .

نقش میتوکندری در سلول چیست ؟

بزرگترین اندامک درون سلولی چیست ؟

هر یک از بخش های سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) ریبوزوم

ب ) میتوکندری

از ویژگی های تومورهای بدخیم دو مورد را بنویسید .

هر یک از بخش ها سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) میتوکندری :

ب ) ریبوزوم :

نقش هر یک از اندامک های ریبوزوم و واکوئل در سلول ها چیست ؟

ب ) گروهی از بافت ها که با همکاری همدیگر کار خاصی را انجام می دهند ------ نامیده می شوند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید  :

میتوکندرری                                            تجزیه و گوارش مواد

غشاء پلاسمایی                                              فتوسنتز

کلروپلاست                                                  تولید انرژی

لیزوزوم                                           کنترل ورود و خروج مواد

الف ) یک نوع  از انواع بافت های بدن را نام ببرید .

ب ) ویژگی های تقسیم میتوز کدامند ؟ (2 مورد )

هر یک از بخش های سلولی زیر چه نقشی بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء پلاسمایی :

ب ) ریبوزوم :

نظریه سلولی به چه مواردی اشاره می کند ؟ (دو مورد)

الف ) از فایده های تقسیم میتوز 2 مورد را بنویسید .

ب ) ویژگی های تومورهای خوش خیم کدامند ؟

سه بخش اصلی هر سلول را نام ببرید .

الف ) زبان یک بافت است یا یک اندام ؟ چرا ؟

هر یک از بخش های زیر در سلول چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء

ب ) میتوکندری

الف ) تقسیم شدن سلول ها چه فایده هایی برای جانداران دارد ؟

ب ) ویژگی های تومور های بدخیم کدامند ؟ (2 مورد )

کار هر یک از بخش های سلولی زیر را بنویسید :

الف ) هسته :

ب ) غشای پلاسمایی :

ج ) ریبوزوم :

ب ) دو بخش سلولی زیر را باید همه سلول ها داشته باشند . دلیل این امر چیست ؟

1 – غشای پلاسمایی

2 – ریبوزوم

ت ) موجودات زنده از لحاظ شکل ، ---------- ، اندازه و رفتار با همدیگر متفاوت هستند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید :

هستک

رشد و نمو

کروموزوم

اسکلت سلولی

پروتئین

سانترومر

میتوز

ریبوزوم

یکی از ویژگی های تومورهای بدخیم پخش شدن سلول های این تومورها در بدن است . توضیح دهید که این ویژگی چگونه می تواند خطرناک باشد ؟

کار هر یک از بخش های سلولی زیر چیست ؟

a)      میتوکندری

b)      کلروپلاست

c)       غشای پلاسمایی

دو مورد از عوامل ایجاد کننده سرطان را نام ببرید .

ب ) کروموزوم های جفت بر چه اساس به همدیگر شبیه هستند ؟

یک سلول دارای 12 عدد کروموزوم است . اگر این سلول تقسیم میتوز انجام دهد :

الف ) چند سلول جدید به وجود می آید ؟

ب ) هر کدام از سلول های جدید چند عدد کروموزوم دارند ؟

الف ) تقسیم شدن سلول ها چه فوائدی برای جاندار دارد ؟

ب ) قلب ما بافت محسوب می شود یا اندام ؟ چرا ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص کنید :

غشای پلاسمایی

DNA

کروموزوم

شبکه آندوپلاسمی

ریبوزوم

تولید انرژی

اسکلت سلولی

پروتئین

میتوکندری

نفوذپذیری انتخابی

موارد زیر نقش کدامیک از بخش های سلول است ؟

الف ) تجزیه و گوارش مواد :

ب ) تولید کردن و بردن مواد به بخش های مختلف سلول :

تقسیم میتوز و میوز چه تفاوت هایی با همدیگر دارند ؟ ( 2 مورد )

 1. هر یک از کار های زیر بر عهده کدامیک از اجزای سلول می باشد ؟ الف ) پروتئین سازی
              ب ) تجزیه مواد
 2. الف ) کار اسکلت سلولی چیست ؟
  ب ) سلول های تومور یدخیم چه ویژگی هایی دارند ؟
 3. هر یک از اعمال زیر توسط چه قسمتی از اجزای سلول انجام می شود ؟
  1. تنظیم آب سلول
  2. تولید انرژی از قندها
  3. گوارش و تجزیه مواد در سلول
  4. غذاسازی و فتوسنتز
 4. نقش هر یک از موارد زیر را در سلول بنویسید :
  1. لیزوزوم :
  2. هستک :
  3. میتوکندری :
  4. اسکلت سلولی :

هر یک از اعمال زیر به وسیله کدام اندامک صورت می گیرد ؟

1)      پروتئین سازی

2)      تولید و انتقال مواد

3)      انباشته کردن مواد

4)      ترشح مواد

اگر یک سلول 10 عدد کروموزوم داشته باشد ،‌طی تقسیم میتوز هر یک از سلول های جدید چند کروموزوم خواهند داشت ؟

اسکلت سلولی از چه چیزی درست شده است ؟ نقش آن در سلول چیست ؟

چرا سلول های چغندر قرمز تا هنگامی که زنده اند ماده قرمز رنگ خور را خارج نمی کنند ؟

اجزای اسکلت سلولی را نوشته و نقش آنها را در سلول ذکر کنید .

در مورد ریبوزوم :

الف ) چه وظیفه ای دارد ؟

ب ) اغلب روی کدام اندامک قرار دارد ؟

ج ) در کجا ساخته می شود ؟

a)      کدام اندامک سلول در آزاد کردن انرژی مواد نقش دارد ؟

b)      ترکیب اصلی سیتوپلاسم تشکیل شده است از ---------- و -----------  .

c)       دیواره سلولی مربوط به چه سلول هایی است ؟ (3 مورد )

d)      کدامیک از سلول های زیر کلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ریشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

در سلول های ترشح کننده شیره معده کدامیک از اندامک های زیر فعالتر است ؟ چرا ؟

(واکوئل  - دستگاه گلژی – میتوکندری )

شکل زیر را کامل کنید :

 

 

 

 


الف ) در ساختار کروماتین علاوه بر DNA کدام ماده آلی دیگر وجود دارد ؟

ب ) کدامیک از کروموزوم های روبرو شماره یک است ؟

الف ) دستگاه را تعریف کنید .

ب ) شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتئینی که در سراسر سیتوپلاسم پراکنده اند و باعث استحکام سلول می شوند چه نام دارد؟

در سلول های ماهیچه ای کدامیک از اندامک های زیر فعالیت های بیشتری دارند ؟ چرا ؟

  ( دستگاه گلژی – کلروپلاست – میتوکندری )

با رسم فلش رابطه ها را مشخص کنید :

خاصیت نفوذ پذیری انتخابی                                ریبوزوم

جلوگیری ازحمله میکروب ها                              دستگاه گلژی

تجزیه و گوارش مواد                                       غشای پلاسمایی

ترشح مواد به خارج از سلول                               دیواره سلولی

لیزوزوم

 

 

شکل روبرو مربوط به تقسیم میتوز است . آن را کامل کنید .

 

 

 

 


در سلول روبرو ، اندازه اندامک A را بر حسب میکرومتر به دست آورید .

 

 

 

 


الف ) کروماتین از -------- و --------- ساخته شده است .

ب ) مجموعه ای از بافت های همشکل و همکار را ---------- می نامند . مانند -----------

هر یک از اعمال زیر به عهده کدام اندامک سلول است .

a)      آزاد کردن انرژی مواد

b)      ترشح مواد به خارج سلول

c)       تجزیه و گوارش مواد

d)      انجام فتوسنتز در گیاهان

الف ) دو وظیفه برای دیواره سلولی بنویسید .

ب )نقش هر یک از اندامک های زیر را بنویسید :

1- شبکه آندوپلاسمی                                 2 – میتوکندری

الف ) چه تفاوت هایی بین کروموزوم های زن و مرد وجود دارد ؟

ب ) بزرگترین اندامک درون سلول چه نام دارد ؟کدام یک از اجزاء سلولی (الف ) در کدامیک از سلول های (ب ) فعالیت و گسترش بیشتری دارند ؟

الف ) دستگاه گلژی           -        کلروپلاست

 

ب ) سلول ماهیچه ای -  سلول های میانبرگ  - سلول ترشحی معده

 

a)      هر سلول از سه جزء اصلی ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

a)      گروهی از ................. که با همکاری یکدیگر وظیف هخاصی را انجام می دهند ، اندام می نامند .

نقش های  شبکه آندوپلاسمی در سلول را بنویسید .

انواع تومور را نام ببرید .

چهار مورد از علائم احتمال بروز سرطان را بنویسید .

هر یک از کارهای زیر بر عهده کدامیک از بخش های سلول می باشد ؟

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش های مختلف سلول

ج ) آزاد کردن انرژی

د ) شناسایی سلول های مجاور

هر یک از اعمال زیر به وسیله کدام اندامک صورت می گیرد ؟

5)      پروتئین سازی

6)      تولید و انتقال مواد

7)      انباشته کردن مواد

8)      ترشح مواد

اگر یک سلول 10 عدد کروموزوم داشته باشد ،‌طی تقسیم میتوز هر یک از سلول های جدید چند کروموزوم خواهند داشت ؟

اسکلت سلولی از چه چیزی درست شده است ؟ نقش آن در سلول چیست ؟

6-گاو جانداری 60 کروموزومی است . اگر در سلول پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد ، به سؤالات پاسخ دهید:

الف) تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی

سوم میتوز(              ) ج) تعداد کروماتیدها در سلول در مرحله ی اول تقسیم(             )  د) تعداد سلول های حاصل از

سه بار تقسیم میتوز(                )


 

سؤالات

 1. کدام گزینه رابطه بین اندامک ها را بهتر مشخص می کند؟
  1. واکوئل  ـــــــــــــــ  میتوکندری¨  
  2. کلروپلاست ـــــــــــ غشای پلاسمایی¨  
  3. ریبوزوم ــــــــــــــــ شبکه اندوپلاسمی¨  
  4. هسته ــــــــــــــــــــ واکوئل¨  
 2. کدامیک از سرطان های زیر می تواند خطرناکتر باشد ؟
  1. سزطان حنجره¨  
  2. سرطان روده ¨  
  3. سرطان معده¨     
  4. سرطان خون¨  
 3. کدامیک از سلول های زیر دیواره ندارد ؟
  1. ریشه هویج¨  
  2. قارچ خوراکی¨  
  3. ماهیچه¨  
  4. موارد 1 و 2 ¨  
 4. کدام گزینه رابطه اندامک با سلول مورد نظر را بهتر مشخص می کند؟
  1. سلول ماهیچه ای ــــــــــ شبکه آندوپلاسمی¨  
  2. سلول غده بزاقی ــــــــــ میتوکندری¨  
  3. سلول ترشحی معده ــــــــ دستگاه گلژی¨  
  4. سلول عصبی ــــــــــــــ  واکوئل¨  
 5. کدام مورد جزء تفاوت های موجودات زنده با یکدیگر نمی باشند ؟
  1. شکل جاندار¨  
  2. مصرف انرژی¨  
  3. اندازه جاندار¨  
  4. رفتار جاندار¨  
 6. به ترتیب از راست به چپ کدام اندامک در سلول جانوری وجود ندارد و کدام اندامک درشت ترین اندامک سلول گیاهی است ؟
  1. واکوئل – واکوئل¨  
  2. میتوکندری – کلروپلاست ¨  
  3. کلروپلاست – واکوئل¨  
  4. واکوئل – دیواره¨  
 7. کدام گزینه رابطه را اشتباه نشان می دهد ؟
  1. قلب ـــــــــ اندام¨  
  2. پوست ــــــــــ اندام¨  
  3. زبان ــــــــــــ بافت¨  
  4. سلول ماهیچه ای ــــــــــــ سلول¨  
 8. کدامیک از سلول های زیر دیواره ندارد ؟
  1. ریشه سیب زمینی ¨  
  2. قارچ خوراکی¨  
  3. میکروب سل¨  
  4. سلول جگر¨  
 9. هستک (در داخل هسته ) با کدام اندامک سلولی زیر رابطه دارد ؟
  1. لیزوزوم¨  
  2. میتوکندری¨  
  3. کلروپلاست¨  
  4. ریبوزوم¨  
 10. کدام سلول ها دیواره سلولی ندارند ؟
  1. سلول گیاهی  ¨
  2. سلول جانوری¨
  3. باکتری ها¨
  4. قارچ ها¨

 

 1. محل ساخته شدن پروتئین ها در سلول هستند .
  1. ریبوزوم¨
  2. میتوکندری¨
  3. لیزوزوم ها¨
  4. واکوئل ها¨
 2. کدامیک در سلول های لاک پشت یافت نمی شود ؟
  1. غشای پلاسمایی    ¨
  2. سیتوپلاسم    ¨
  3. دیواره سلولی    ¨
  4. هسته    ¨

 

13 . اندامک سیتوپلاسمی که گوارش مواد را بر عهده دارد کدام است؟

دستگاه گلژی    ¨

لیزوزوم    ¨

واکوئل    ¨

شبکه آندوپلاسمی    ¨

13 . در سلول ترشح کننده ی شیره معده ، کدام اندامک فعالیت و گسترش بیشتری دارد ؟

میتو کندری    ¨

دستگاه گلژی    ¨

لیزوزوم    ¨

واکوئل    ¨۵) این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی      2- شوان              3- شلایدن             4- فیرخو

 

6) بزرگ ترین اندامک  درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری     2- هسته     3- دستگاه گلژی          4- ریبوزوم

 

7) نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی  2- آزادکردن انرژی مواد 3- تجزیه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

 

8) کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام         2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط       3- شکل دادن به سلول  4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

 

9) کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم  2- واکوئل  3- میتوکندری 4- لیزوزوم

 

10) فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته              2- هستک       3- سیتوپلاسم      4- DNA

 

11) تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46        2- 23                 3- 92      4- یک

 

12) چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام              2- اندامک           3- دستگاه              4- بدن

 

13) اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟     1- دو       2- 20         3- 40            4- یک

 

14) قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

 

15) در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود       2- در اثر ازدیاد تومورها   3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر     4- با تقسیم مکرر سلول ها

 

16) نیم سانتی متر چند میکرون است ؟

1- 500    2- 5000     3- 50000      4- 500000

 

17) در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول    2- کلروپلاست  3- میتوکندری   4- هسته

 

18) غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

 

19) کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟                        1- ریبوزوم    2- میتوکندری   3- دستگاه گلژی    4- لیزوزوم

 

20) کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد    2- معده                           3- کلیه                          4- پانکراس

 

21)کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمی   3- میتوکندری   4- واکوئل                         

 

  22 ) جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4        2- 3         3- 2       4- 1

 

23) کدام یک در هر نوع سلولی وجود دارد؟

1- هسته   2- ریبوزوم  3- شبکه آندوپلاسمی  4- میتوکندری

 

24) کدام فاقد دیواره سلولی است؟

1- سلول بزرگ گندم   2- سلول باکتری شوره زدا        3- سلول پیکر قارچ   4- سلول های استخوانی

 

 25 ) سلول ماهیچه ای و سلول ریشه هویج فاقد کدام اندامک هستند؟

میتوکندری  2- کلروپلاست  3- دیواره سلولی  4- هسته

 

26 ) در طی تقسیم میتوز هنگامی که کروموزوم ها در وسط سلول قرار می گیرند ، یک سلول آدمی دارای چند کروماتید است؟

1- 23        2- 46                3- 92      4- 184


+ نوشته شده در دوشنبه چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت 0:19 توسط مرتضی نوری زاده |